Lyssna

Förskolan där du trivs och utvecklas

Frösundaviks förskola

Frösundaviks förskola ligger i bostadsområdet sydost om centrala Bålsta.

Förskolan har åtta avdelningar fördelat på fyra enheter. Det är en förskola med två våningar där de yngre barnen går på nedervåningen och de äldre barnen på övervåningen.

Verksamheten är dynamisk där fantasi, glädje och kreativitet får stort utrymme. Alla fyra enheter har stora ateljéer som möjliggör för estetiska uttrycksformer och kreativa möten.
Förskolan har en utbildning där barn och pedagoger känner lust att lära, med estetiskt tydliga och utmanande lärmiljöer. Lärmiljöer som uppmuntrar till mötet mellan barnen och mellan barn och pedagoger där alla är delaktiga och vi lär tillsammans.

Vår park, framför förskolan är väl genomtänkt med två delar som erbjuder utforskande både med fast lekutrustning men, också med mer föränderliga naturliga delar.

Maten i förskolan

Titta på våra menyer och läs mer om matens innehåll och tillagning.

Ansök om förskola

Läs om hur du ansöker om förskola eller säger upp din plats

Läsårstider, lov och planeringsdagar

Information om lov, ledigheter och planeringsdagar