Lyssna

Förskolan där du trivs och utvecklas

Skörby förskola

Skörby förskola ligger omgiven av skog, ängar och villabebyggelse i ett lungt och barnrikt område.

Här arbetar pedagoger och barn tillsammans utifrån barnens intressen. Den pedagogiska miljön är ständigt i fokus för att kunna utmana och stödja barnen i deras utforskande.

Utevistelsen ser vi som en viktig del i barnens dag på förskolan. Vår stora gård ger, precis som vår miljö inne, möjlighet till olika form av lek, utforskande och inbjuder till socialt samspel. Genom att öppna en grind är vi direkt i skogen.

På vår förskola har vi ett tillagningskök.

Våra enheter arbetar med olika projekt där begreppen hållbar utveckling och värdegrundsarbete alltid finns med. Den pedagogiska verksamheten pågår under hela dagen.

Maten i förskolan

Titta på våra menyer och läs mer om matens innehåll och tillagning.

Ansök om förskola

Läs om hur du ansöker om förskola eller säger upp din plats

Läsårstider, lov och planeringsdagar

Information om lov, ledigheter och planeringsdagar