Lyssna

Nyfikenhet, glädje och lärande!

Håbo kommuns förskolor är en plats där varje barns lek och utforskande skapar möjligheter för att tillsammans med andra lära och utvecklas.
Håbo – en hållbar kommun för hela livet.

Kontakta våra förskolor

Hitta telefonnummer till kommunala förskolor i Håbo

Ansöka och säga upp plats

Läs våra regler och hur du ansöker eller säger upp din plats.

Läsårstider, lov och planeringsdagar

Information om lov, ledigheter och planeringsdagar

Genvägar

Hållbar utveckling

Förskolan har en viktig roll i arbetet med hållbar utveckling. Lärandet kännetecknas av frågeställningar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Syftet är att göra barn medvetna och delaktiga i en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Tillsammans för ett hållbart Håbo!

Hållbara Håbo
I april får du veta resultatet av skolvalet

Nu är skolvalet stängt. I mitten april kommer resultatet från skolvalet publiceras i e-tjänsten. Du som vårdnadshavare får ett meddelande när du kan logga in och se resultatet. Skolvalet är för dig som har barn som ska börja förskoleklass i höst eller som går årskurs sex på en grundskola som saknar högstadium.

Läs mer om skolvalet
Barn är kompetenta och viktiga samhällsmedborgare

I Håbos kommunala förskolor har ett särskilt ställningstagande tagits för att värna om förskolans demokratiska uppdrag. Undervisningen utformas utifrån barnens egna tankar, intressen, och förmågor. I utbildningen främjas trygga relationer där barnen ges goda möjlighet att fördjupa sig i sitt eget utforskande och genom detta lägga grunden för det livslånga lärandet.

Läroplan för förskolan

Kontakta Håbo kommun

Kontaktcenter är din direktkontakt till Håbo kommun. Där får du information, vägledning och rådgivning som rör kommunal verksamhet och service. Välkommen att hör av dig till oss om du har frågor om till exempel skolskjuts, skolplacering, ansöka till skola och förskola.
Telefon08:00 - 16:00 måndag till torsdag 08:00 - 15:00 fredagar 08:00 - 12:00 dag före helgdag0171-525 00