Lyssna

Omsorg på obekväm arbetstid

Håbo kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på avdelningen Nattugglan på förskolan Nybygget. Nattugglan har öppet kvällar, nätter och helger för barn i åldern 1-13 år.

Bra att veta om omsorg på obekväm arbetstid:

  • Som obekväm arbetstid räknas kvällar, nätter och helger.
  • För att ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid behöver du ha din ordinarie arbetstid förlagd under kvällar, nätter och helger.
  • Både ensamstående och sammanboende vårdnadshavare eller föräldrar kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. Båda måste ha obekväm arbetstid för att få rätt till omsorg.
  • Det finns inga lagkrav för kommuner att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid och därför gäller inte garantitiden om 4 månader. Du kan därför behöva vänta längre på en plats

Om du inte har möjlighet att ordna barnomsorgen själv på annat sätt inom familjen eller med hjälp av vänner och släktingar kan ditt barn ha rätt till en plats.

Barnet ska i första hand var placerad på förskolan Nybygget. Du kan ansöka om en plats på Nattugglan även om ditt barn inte är inskrivet där på dagtid.

Om ditt barn får en placering på Nattugglan får du ett erbjudande om att byta från barnets nuvarande till Nybygget.

Mer om förskolan Nybygget

Om du inte vill att barnet ska byta förskola kan barnet fortfarande gå på Nattugglan, men då måste du som vårdnadshavare själv ansvara för att barnet hämtas och lämnas mellan förskolorna.

Barn som går på fritidshem åker taxi till och från Nattugglan. Kommunen ansvarar för taxiresorna.

Som vårdnadshavare ansvarar du för att avboka taxi om ditt barn är sjukt eller inte behöver omsorg. Om du inte bokar av taxin får du betala en avgift.

Nattugglan har öppet vardagar mellan klockan 17.00 och 07.00, när
förskola och fritidshem har stängt.

Helger och storhelger

Du kan även få omsorg dygnet runt på lördagar, söndagar och helgdagar med undantag för storhelger. Som storhelg räknas julhelgen, nyårshelgen, påskhelgen och midsommarhelgen.

Nattugglan stänger klockan 21.00 dagen före storhelg, som till exempel julafton, nyårsafton och midsommarafton. Nattugglan öppnar klockan 06.00 dagen efter storhelg.

För dig som arbetar natt

Om du arbetar natt får du har barnet på Nattugglan under din arbetstid inklusive eventuell resttid och tid till sömn (8 timmar efter att du avslutat ditt arbetspass). När du är ledig är barnet hemma med dig.

Tider för att lämna och hämta

Om du ska hämta eller lämna ditt barn under kvällstid gör du det senast klockan 19.30. Du kan lämna ditt barn tidigast klockan 05.00, om du behöver omsorg tidigare än så lämnar du barnet kvällen före. Då får barnet sova över på Nattugglan.

Schema

Om du behöver göra ändringar i schemat måste du säga till minst 3 veckor innan ändringen ska gälla. Du skickar schemat till Nattugglans rektor.

Om du har timanställning, eller liknande, och har plötsligt behov av omsorg ska du kontakta rektor senast 16.00 dagen innan. Din arbetsgivare måste styrka dina schemaändringar.

Du säger upp platsen i e-tjänsten. Du hittar ditt barns placering under Min sida > Mina placeringar efter att du har loggat in med Bank-id.

Uppsägningstiden är 30 dagar om barnet endast har placering på Nattugglan.

Om barnet har en placering på förskola eller fritidshem under dagtid och en placering på Nattugglan kan kan du säga upp platsen omedelbart.

Barnets plats på förskola eller fritidshem på dagtid blir inte automatiskt uppsagd om du säger upp platsen på Nattugglan. Du fortsätter att betala avgift varje månad för barnets plats på förskola eller fritids.

Om du inte längre behöver omsorg på obekväm arbetstid och barnet går på Nybygget, kan barnet få en plats på en annan förskola.

Om ditt barn endast har omsorg på obekväm arbetstid betalar du avgift enligt samma avgiftersregler som för vanlig förskola eller fritidshem. Hur många timmar som du använder platsen påverkar inte din avgift.

Om ditt barn även har en placering dagtid på ordinarie förskola eller fritidshem betalar du endast en avgift per barn. Avgiften blir aldrig högre än den högsta avgiften enligt maxtaxan.

Mer om avgifter för förskola och fritidshem

Kontakta oss

Kultingen

0171-46 84 60

Kalven

0171-526 77

Killingen

0171-46 84 48

Lammet

0171-46 84 49

Valpen

0171-526 98

Nattugglan (omsorg på obekväm arbetstid)

0171-527 61

Malin Bjäreklint, rektor

malin.bjareklint@habo.se

0171-529 37

Skriv ut