Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-525 00

Håbo kommunhus Centrumleden 1 746 80 Bålsta

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, annan pedagogisk verksamhet, grundskolor, fritidshem, barn- och elevhälsa, skolmåltider, gymnasieutbildning, vuxenutbildning och den kommunala kulturskolan.

Förvaltningen arbetar även med fristående verksamheter och andra kommuner i frågor som rör barn och elever som bor i Håbo kommun.

Förvaltningen är den största i kommunen om man ser till antalet anställda.

Organisation och ledning

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete styrs och följs upp av barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningens arbete leds av en förvaltningschef. Under förvaltningschefen finns flera verksamhetschefer som ansvarar för att samordna och utveckla de olika verksamheterna. Förvaltningen har även ett administrativt kontor som handlägger ärenden och utför tillsyn.

På varje skola och förskola finns en rektor som leder och organiserar verksamheten och har ansvar för elevvård och arbetsmiljö. Rektorerna ansvarar för att verksamheten lever upp till målen i lagstiftningen.

Vision och verksamhetsidé

Verksamheterna ska stimulera individens alla sinnen och främja det livslånga lärandet. Varje medarbetare ska arbeta och samverka utifrån en helhetssyn och samsyn på barns och ungdomars utveckling och lärande.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

E-postadress: barn.utbildning@habo.se

Postadress:

Håbo kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
746 80 Bålsta

Ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef

Stefan Grybb

Verksamhetschefer

  • Förskola Anna Walterholm
  • Grundskola Ewa Johansson
  • Gymnasium och vuxenutbildning Catharina Wakim
  • Kostenhet Camilla Gradin
  • Barn- och elevhälsoenheten Anne Kulle
  • Administrativ Chef Barn- och utbildningskontoret Viveca Ejnefjäll Strömberg
  • Rektor Kulturskolan Håbo Lars Bäcklund

Rektorer i förskolan

Rektorer i grundskolan

Rektorer i gymnasieskola och vuxenutbildning

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2020-09-14

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster