Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen har på tjänstemannanivå ansvaret för förskolor, annan pedagogisk verksamhet, grundskolor, fritidshem, barn- och elevhälsa, skolmåltider, gymnasieutbildning, vuxenutbildning och den kommunala musikskolan.

Verksamheterna ska stimulera individens alla sinnen och främja det livslånga lärandet. Varje medarebetare ska arbeta och samverka utifrån en helhetssyn och samsyn på barns och ungdomars utveckling och lärande.

Förvaltningen är den största i kommunen om man ser till antalet anställda.
Det politiska ansvaret vilar på barn- och utbildningsnämnden.

Grundskolor

Gransäterskolan »

Futurum » med Vibyskolan »

Västerängsskolan »

Gröna Dalenskolan » med grundsärskolan »

Slottsskolan »

Förskolor

Annehill »

Backsippan »

Ellensborg »

Frösundavik » 

Grönadalen »

Nybygget »

Rungården »

Råbydal »

Skogsbrynet »

Skörby »

Slottsbacken »

Viby »

Öppna förskolor

Öppna förskolan Nyckelpigan »

Öppna förskolan Ekorren »

Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning

Fridegårdsgymnasiet »öppnas i nytt fönster

Håbos vuxenutbildning »

Barn- och elevhälsa

Barn och elevhälsoenhetens uppdrag är först och främst förebyggande och hälsofrämjande och de arbetar för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Barn- och elevhälsa »

Kostenheten

Kostenheten har fjorton tillagningskök (tillagar maten på plats) och sex mottagningskök (maten levereras från närliggande skola). 

Mat i förskolan och skolan >>

Kulturskolan Håbo

Den kommunala kutlurskolan erbjuder dels ämneskurser och dels musiklek.

Kulturskola »

I varje förskole- och skolenhet finns:

 • En rektor med underställda biträdande rektorer.

Rektor har:

 • Det övergripande ansvaret och en ledande och samordnande funktion inom skola och/eller förskola.
 • Arbetsledande ansvar för biträdande rektorer samt övrig personal enligt fastlagd personalorganisation.
 • Ansvar för utformningen av skolans/ förskolans organisation, samt att utveckling sker i enlighet med visioner, styrdokument och omvärldens krav.
 • Det yttersta ansvaret för elevvården.
 • Övergripande arbetsmiljöansvar.
 • Ansvar för resultat och kvalitet.

Biträdande rektorer:

 • Ansvarar för personal med mera inom en del av enheten.
 • Ansvarar för ledningsuppdrag inom enheten som rektor delegerat till den biträdande rektorn.

Rektors- och förskoleenheter förväntas:

 • Organisera sig i förhållande till tilldelade resurser.
 • Sätta mål på kort och lång sikt avseende barn och elevers måluppfyllelse och barns/elevers/personals arbetsmiljö med mera (enl statliga styrdokument, kommunala styrdokument och arbetsmiljölag).
 • Beskriva strategier för hur man arbetar för att nå målen.

Systematiskt kvalitetsarbete

 • Förskole- och skolenheterna ska systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.  Detta redovisas till förvaltningschefen samt barn- och utbildningsnämnden.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen:

barn.utbildning@habo.se

Skolchef och ansvarig för förvaltningen:

Elisabeth Forsberg

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2020-06-18

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster