Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, annan pedagogisk verksamhet, grundskolor, fritidshem, barn- och elevhälsa, gymnasieutbildning, vuxenutbildning och den kommunala kulturskolan.

Förvaltningen arbetar även med fristående verksamheter och andra kommuner i frågor som rör barn och elever som bor i Håbo kommun.

Förvaltningen är den största i kommunen om man ser till antalet anställda.

Organisation och ledning

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete styrs och följs upp av barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningens arbete leds av en förvaltningschef. Under förvaltningschefen finns flera verksamhetschefer som ansvarar för att samordna och utveckla de olika verksamheterna. Förvaltningen har även ett administrativt kontor som handlägger ärenden och utför tillsyn.

På varje skola och förskola finns en rektor som leder och organiserar verksamheten och har ansvar för elevvård och arbetsmiljö. Rektorerna ansvarar för att verksamheten lever upp till målen i lagstiftningen.

Barn- och utbildningsförvaltningens vision

Genom delaktighet, medbestämmande och ansvarstagande ur ett jämlikhetsperspektiv på alla nivåer i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter säkras det framtida demokratiska samhället.

Genom varje individs drivkraft och kreativitet skapar vi tillsammans möjligheter för var och en att delta och utvecklas.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter stimulerar till utveckling, lärande och goda kunskaper i dag och för framtiden. Vi har en lärmiljö som är trygg, tillgänglig, tilltalande och tillitsfull. Verksamheterna utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara där och kan känna trygghet och delaktighet.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

E-postadress: barn.utbildning@habo.se

Postadress:

Håbo kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
746 80 Bålsta

Ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef

Stefan Grybb

Verksamhetschefer

  • Förskola Anna Walterholm
  • Grundskola Ewa Johansson
  • Gymnasium och vuxenutbildning Catharina Wakim
  • Barn- och elevhälsoenheten Lena Norrman
  • Administrativ Chef Barn- och utbildningskontoret Viveca Ejnefjäll Strömberg
  • Rektor Kulturskolan Håbo Lars Bäcklund

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster