Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem, barn- och elevhälsa, gymnasieutbildning, vuxenutbildning den kommunala kulturskolan, måltidsservice och Håbo bibliotek.

Förvaltningen arbetar även med fristående verksamheter och andra kommuner i frågor som rör barn och elever som bor i Håbo kommun.

Organisation och ledning

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete styrs och följs upp av barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningens arbete leds av en förvaltningschef. Under förvaltningschefen finns flera verksamhetschefer som ansvarar för att samordna och utveckla de olika verksamheterna. Förvaltningen har även ett administrativt kontor som handlägger ärenden och utför tillsyn.

På varje skola och förskola finns en rektor som leder och organiserar verksamheten och har ansvar för elevvård och arbetsmiljö. Rektorerna ansvarar för att verksamheten lever upp till målen i lagstiftningen.

Barn- och utbildningsförvaltningens vision

Genom delaktighet, medbestämmande och ansvarstagande ur ett jämlikhetsperspektiv på alla nivåer i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter säkras det framtida demokratiska samhället.

Genom varje individs drivkraft och kreativitet skapar vi tillsammans möjligheter för var och en att delta och utvecklas.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska stimulera till utveckling, lärande och goda kunskaper i dag och för framtiden. Vi har en lärmiljö som är trygg, tillgänglig, tilltalande och tillitsfull. Verksamheterna utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara där och kan känna trygghet och delaktighet.

Barn- och utbildningsförvaltningen ledning

Förvaltningschef

Christer Carlsson

Biträdande förvaltningschef

Catharina Wakim

Verksamhetschefer

  • Förskola - Anna H Walterholm
  • Grundskola - Lena Norrman (tf)
  • Gymnasium, kulturskola och vuxenutbildning - Catharina Wakim
  • Barn- och elevhälsoenheten - Lena Norrman
  • Administrativ chef - Catharina Wakim (tf)
  • Måltidsenheten - Eric Carlsson
  • Håbo Bibliotek - Sofia Wirström

Kontakta oss

Välkommen att maila till:
barn.utbildning@habo.se

Det gå också bra att skicka brev via post till:
Håbo kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
746 80 Bålsta

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster