Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Förvaltningar

En förvaltning finns för att hjälpa de politiska beslutsfattarna med att utreda och genomföra de beslut som fattats om verksamheten. Det är också förvaltningarna som driver den dagliga verksamheten i kommunen. 

Varje förvaltning är underställd en nämnd. Förvaltningens anställda arbetar med att handlägga ärenden, verkställa nämndens beslut och med att driva den dagliga verksamheten. De anställda inom förvaltningen är experter på sina respektive frågor och ska se till att politikernas mål och beslut efterföljs. 

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson. Kommundirektören är chef över kommunens samtliga förvaltningschefer och har ett övergripande ansvar för kommunens förvaltningar och bolag. 

Håbo kommun har följande förvaltningar

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster