Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Socialförvaltningen

Vi ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar också aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och samverkan med andra aktörer i regionen.

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.

Förvaltningen ansvarar bland annat för att:

 • ge stöd och omsorgsinsatser enligt: enligt socialtjänstlagen (SOL), enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • erbjuda enskilda personer och familjer olika sorters stöd och omsorg
 • ge en god vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
 • pröva enskilda personers rätt till stöd och bistånd enligt gällande lagstiftning.

Socialförvaltningens beslut ska vara rättssäkra och tydliga. Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Erik Johansson, förvaltningschef
Telefon: 0171-525 78
E-post: erik.johansson@habo.se

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Medicinskt ansvarig för rehab
 • Samverkansstrateg/rehab coach
 • Närvårdskoordinator
 • Verksamhetsutvecklare
 • Systemförvaltare Treserva

Maria Bertilsson, avdelningschef
E-post: maria.bertilsson@habo.se

Mottagningstelefon

Telefon: 0171-529 31
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00, tisdagar klockan 13.00-16.00

Fax: 0171-527 01

Orosanmälan för barn

Blankett  Pdf, 250.5 kB, öppnas i nytt fönster.för anmälan om oro för barn Pdf, 250.5 kB, öppnas i nytt fönster.
E-post: socialnamnden@habo.se

Socialjouren på kvällan och helger

Ring socialjouren på 112 - begär socialjouren i Uppsala län.

Våra verksamheter

 • Bistånd enligt lagen om stöd och service till funktionsnedsatta
 • Bistånd äldre
 • Bistånd barn och unga
 • Bistånd missbruk
 • Bistånd socialpsykiatri
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Ekonomiskt bistånd och etablering
 • Familjerätt
 • Familjehemssekreterare
 • Flyktingsamordning
 • Ensamkommande barn
 • Barn- och ungdomsutredare
 • Kontaktperson
 • Bålstapolarna
 • Ungdomsteam
 • Familjeteam
 • Familjerådgivning
 • Stödboende för ungdomar
 • Nakterhuset, öppen missbruksvård
 • Sociala bostäder
 • Anhörigkonsulent

Annika Trumstedt, avdelningschef
E-post: annika.trumstedt@habo.se

Våra verksamheter

 • Särskilt boende, Pomona hus 4
 • Särskilt boende, Dalängen
 • Särskilt boende, Solängen
 • Särskilt boende, Västerhagsvägen (byggnation pågår)
 • Korttidsboende Plommonvägen 6
 • Pomonas korttidsboende
 • Träffpunkt Pomona
 • Dagverksamhet, äldre
 • Personlig assistans
 • Hemsjukvård
 • Rehab
 • Medicinsk fotvård
 • Hemtjänst i egen regi
 • Hemtjänst natt

Cecilia Åkerlund, avdelningschef
E-post: cecilia.akerlund@habo.se

Våra verksamheter

 • Särskilt boende LSS, Dalvägen och Lindegårdsvägen
 • Särskilt boende LSS, Sjövägen och Lindegårdsvägen
 • Särskilt boende LSS, Vallvägen 2 och 4
 • Daglig verksamhet, LSS
 • Boendestöd
 • Arbetsstöd och sysselsättning socialpsykiatri
 • Källan, öppen träffpunkt socialpsykiatri

Telefon: 0171-525 00 (Kontaktcenter)
E:post: socialnamnden@habo.se

Våra verksamhetsområden

 • Vård och omsorgsnämndens kansli
 • Socialnämndens kansli
 • Avgiftshandläggning
 • Ekonomiadministration
 • Registratur/diarie/arkiv
 • Dödsbohandläggning
 • Registerutdrag

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster