Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Socialförvaltningen

Vi ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar också aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och samverkan med andra aktörer i regionen.

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.

Förvaltningen ansvarar bland annat för att:

 • ge stöd och omsorgsinsatser enligt: enligt socialtjänstlagen (SOL), enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • erbjuda enskilda personer och familjer olika sorters stöd och omsorg
 • ge en god vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
 • pröva enskilda personers rätt till stöd och bistånd enligt gällande lagstiftning.

Socialförvaltningens beslut ska vara rättssäkra och tydliga. Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Annika Trumstedt, stabschef
E-post: annika.trumstedt@habo.se
Telefon: 0171-525 00 (Kontaktcenter)

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Medicinskt ansvarig för rehab
 • Samverkansstrateg/rehab coach
 • Närvårdsstrateg
 • Verksamhetsutvecklare
 • Systemförvaltare Treserva

Maria Bertilsson, avdelningschef
E-post: maria.bertilsson@habo.se
Telefon: 0171-525 00 (Kontaktcenter)

Mottagningstelefon

Telefon: 0171-529 31
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00, tisdagar klockan 13.00-16.00

Fax: 0171-527 01

Orosanmälan för barn

Blankett  Pdf, 250.5 kB, öppnas i nytt fönster.för anmälan om oro för barn Pdf, 250.5 kB, öppnas i nytt fönster.
E-post: socialnamnden@habo.se

Socialjouren på kvällan och helger

Ring socialjouren på 112 - begär socialjouren i Uppsala län.

Våra verksamheter

 • Bistånd enligt lagen om stöd och service till funktionsnedsatta
 • Bistånd äldre
 • Bistånd barn och unga
 • Bistånd missbruk
 • Bistånd socialpsykiatri
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Ekonomiskt bistånd och etablering
 • Familjerätt
 • Familjehemssekreterare
 • Flyktingsamordning
 • Ensamkommande barn
 • Barn- och ungdomsutredare
 • Kontaktperson
 • Bålstapolarna
 • Ungdomsteam
 • Familjeteam
 • Familjerådgivning
 • Stödboende för ungdomar
 • Nakterhuset, öppen missbruksvård
 • Sociala bostäder
 • Anhörigkonsulent

Cecilia Åkerlund, avdelningschef
E-post: cecilia.akerlund@habo.se
Telefon: 0171-525 00 (Kontaktcenter)

Våra verksamheter

 • Särskilt boende, Pomona hus 4
 • Särskilt boende, Dalängen
 • Särskilt boende, Solängen
 • Särskilt boende, Västerhagsvägen
 • Korttidsboende Plommonvägen 6
 • Pomonas korttidsboende
 • Träffpunkt Pomona
 • Dagverksamhet, äldre
 • Personlig assistans
 • Hemsjukvård
 • Rehab
 • Medicinsk fotvård
 • Hemtjänst i egen regi
 • Hemtjänst natt

Lena Lindqwister, avdelningschef
E-post: lena.lindqwister@habo.se
Telefon: 0171-525 00 (Kontaktcenter)

Våra verksamheter

 • Särskilt boende LSS, Dalvägen och Lindegårdsvägen
 • Särskilt boende LSS, Sjövägen och Lindegårdsvägen
 • Särskilt boende LSS, Vallvägen 2 och 4
 • Daglig verksamhet, LSS
 • Boendestöd
 • Arbetsstöd och sysselsättning socialpsykiatri
 • Källan, öppen träffpunkt socialpsykiatri

Telefon: 0171-525 00 (Kontaktcenter)
E-post: socialnamnden@habo.se

Våra verksamhetsområden

 • Vård och omsorgsnämndens kansli
 • Socialnämndens kansli
 • Avgiftshandläggning
 • Ekonomiadministration
 • Registratur/diarie/arkiv
 • Dödsbohandläggning
 • Registerutdrag

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster