Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi ansvarar för central administration och ger stöd och service till nämndernas förvaltningar, allmänheten och andra myndigheter.

På förvaltningen finns också funktioner inom folkhälsa, bredband och digitalisering, ombudsman för äldre och funktionsvariationer.

Vi ger stöd till kommunens verksamheter i ekonomi- och upphandlingsfrågor.

Ekonomi arbetar bland annat redovisning, budgetarbete, bokslut, årsredovisning. och har systemansvar för kommunens ekonomisystem. Vi arbetar också med de löpande arbetsuppgifterna som in- och utbetalningar och fakturering.

Upphandling arbetar med att hålla ihop inköpsprocessen i kommunen. Vi är bland annat med i planering inför vilka upphandlingar som ska genomföras, genomförande, uppföljning och tolkning av avtal, och ansvarar för e-handeln.

HR har det övergripande ansvaret för kommunens lön- och personalfrågor. Vi ansvarar bland annat för frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingar och rekrytering.

IT och Digitalisering är ett stöd till kommunens verksamheter i IT-frågor. Enheten ansvarar bland annat för drift, underhåll och utveckling av kommunens it-, arbets- och webbplattform och tekniskt systemansvar.

Kansliavdelningen ansvarar för att arbeta med och utveckla kommunens informationsförvaltning och  ärendehanteringsprocess.

Kommunikationsavdelningen stödjer kommunens verksamheter i deras kommunikation.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster