Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nämnder

Håbo kommun har nio nämnder, utöver kommunstyrelsen som också är en nämnd. Varje nämnd ansvarar för olika delar av kommunens verksamhet. Till varje nämnd är en förvaltning knuten. Förvaltningen består av tjänstemän och verkställer nämndens beslut. 

Kommunfullmäktige har beslutat att Håbo kommun ska ha sex nämnder och en valnämnd. Dessutom ingår Håbo kommun i den länsgemensamma överförmyndarnämnden. Valnämnden är främst aktiv i samband med val i kommunen. De sex andra nämnderna ansvarar var och en för olika delar av kommunens verksamheter. 

De förtroendevalda politikerna i varje nämnd väljs av fullmäktige. Nämnderna får själva fatta beslut i frågor som rör förvaltningen och den fortlöpande verksamheten. Dessutom bereder nämnderna frågor till kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.  

Håbo kommuns nämnder är:

Sidansvarig: Kommunstyrelsens förvaltning

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster