Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Revision

Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer, kommunrevisionen, som oberoende organ. Deras uppdrag är att varje år granska allt som sker inom kommunens verksamhetsområden.

Revisorerna har en viktig uppgift i att se till att mål uppnås och budget följs. Revisonen bevakar också att den kontroll nämnderna gör av sin verksamhet är tillräcklig. Fullmäktiges beslut kan inte granskas av revisionen men däremot hur ärenden hanterats och hur besluten utförts.

Här finner du revisorernas granskningsrapporter.
Filerna är i pdf-format.

Här nedanför kan du ta del av revisionsrapporter som genomförts under den aktuella mandatperioden. Om du vill ta del av äldre revisionsrapporter kan du kontakta kommunen genom att eller ringa till Kontaktcenter.

E-post: kommun@habo.se
Telefon: 0171-525 00

Inkomna revisionsrapporter 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning av förebyggande arbete för barn och unga inom socialtjänsten 2022.pdf Pdf, 306.8 kB. 306.8 kB 2022-10-25 11.51
Granskning av långsiktig finansiell planering 2022.pdf Pdf, 550.3 kB. 550.3 kB 2022-10-25 11.50
Missiv uppföljning IT-granskning 2022 .pdf Pdf, 80.8 kB. 80.8 kB 2022-10-25 11.48
Granskning av Kommunstyrelsens egen verksamhet 20220120.pdf Pdf, 671 kB. 671 kB 2022-10-25 11.42
Uppföljning av granskningar för 2019 och 2020 års granskningar.pdf Pdf, 367.8 kB. 367.8 kB 2022-05-30 09.01
Grundläggande granskning av nämnderna.pdf Pdf, 301.7 kB. 301.7 kB 2022-05-30 08.49
Bilaga till revisionsberättelse 2021 Revisorernas redogörelse 2022-04-28.pdf Pdf, 98 kB. 98 kB 2022-05-30 08.28
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 slut ver 2022-04-26.pdf Pdf, 489.7 kB. 489.7 kB 2022-05-17 12.40
Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen.pdf Pdf, 198.6 kB. 198.6 kB 2022-04-29 11.36
Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.pdf Pdf, 270 kB. 270 kB 2022-04-29 11.36
Granskning av delårsrapport aug 2021.pdf Pdf, 667.3 kB. 667.3 kB 2022-04-29 11.35
Granskning av kommunens förebyggande arbete vid hot och våld.pdf Pdf, 252.8 kB. 252.8 kB 2022-04-29 11.32
Grundläggande granskning - ny version.pdf Pdf, 240.3 kB. 240.3 kB 2022-04-27 09.02
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 slut ver 2021-03-15.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-09-21 12.36
Granskning integrationsarbetet Håbo slut ver underskriven 2020-12-03.pdf Pdf, 509.3 kB. 509.3 kB 2021-09-16 11.03
Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet (201023).pdf Pdf, 350.3 kB. 350.3 kB 2021-09-16 11.03
Granskning av upphandling och inköp Håbo slut ver 2021-03-02.pdf Pdf, 347.4 kB. 347.4 kB 2021-09-16 11.03
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbet.pdf Pdf, 225.8 kB. 225.8 kB 2021-09-16 11.03
Granskning av kommunens resursfördelningsmodell slut ver 2021-02-25.pdf Pdf, 428.7 kB. 428.7 kB 2021-09-16 11.03
Granskning av ekonomistyrning - BUN slut ver underskriven 2020-11-27.pdf Pdf, 295.9 kB. 295.9 kB 2021-09-16 11.03
Beslut-201900311-KS-§ 13 - Underhållsplanering.pdf Pdf, 140.2 kB. 140.2 kB 2021-03-08 15.24
Yttrande krisberedskap.pdf Pdf, 205.9 kB. 205.9 kB 2021-03-08 15.12
TN investeringsstyrning.pdf Pdf, 161.1 kB. 161.1 kB 2021-03-08 15.08
KS investeringsstyrning.pdf Pdf, 204.9 kB. 204.9 kB 2021-03-08 15.07
Beslut-201900345-KS-§ 266 - granskning bisysslor.pdf Pdf, 187.5 kB. 187.5 kB 2021-03-08 14.59
Beslut-201900064-BMN-§ 114- granskning.pdf Pdf, 175.3 kB. 175.3 kB 2021-03-08 14.56
Beslut-202000381-KS-§ 25 - intern kontroll.pdf Pdf, 266.1 kB. 266.1 kB 2021-03-08 14.27
Granskning av ledning och styrning av internkontroll Håbo kommun slut ver underskriven (1).pdf Pdf, 304.4 kB. 304.4 kB 2021-03-08 14.27
Rapport delår Håbo 2020 slut ver underskriven.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-12-22 14.59
PwC - Granskning av årsredovisning Håbo kommun 2019.pdf Pdf, 139.4 kB. 139.4 kB 2020-05-05 08.12
Granskningsrapport - likvärdig skola.pdf Pdf, 305.4 kB. 305.4 kB 2020-05-05 08.10
Slutlig rapport - Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare inom vuxenutbildning, inkl. SFI.pdf Pdf, 293 kB. 293 kB 2020-05-05 08.09
PwC - Granskning av IK föreningsbidrag 20191016.pdf Pdf, 488.3 kB. 488.3 kB 2019-10-23 08.08
PwC - Granskning av delårsrapport 2019.pdf Pdf, 237.2 kB. 237.2 kB 2019-10-23 08.08
Granskning Bygglov Håbo 2019.pdf Pdf, 294.2 kB. 294.2 kB 2019-10-21 08.38
Granskning av bisysslor.pdf Pdf, 202.3 kB. 202.3 kB 2019-10-03 15.55
Granskningsrapport hemtjänsten med yttrande.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-09-30 14.51
Granskning av underhållsplanering av fastigheter 2019-08.pdf Pdf, 344.8 kB. 344.8 kB 2019-09-25 07.18
Granskning av investeringsstyrning 2019-01.pdf Pdf, 304.6 kB. 304.6 kB 2019-09-25 07.17

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning av BUP i Region Uppsala.pdf Pdf, 1008.5 kB. 1008.5 kB 2019-01-28 11.39
Revisionsrapport_Internkontroll av löner och ersättningar.pdf Pdf, 298.1 kB. 298.1 kB 2019-01-28 11.38
Revisionsrapport_Granskning av kommunens krisberedskap.pdf Pdf, 366.7 kB. 366.7 kB 2019-01-28 11.36
Revisionsrapport_Granskning av intrångsskydd.pdf Pdf, 311.4 kB. 311.4 kB 2019-01-28 11.36
Granskning av kommunens exploateringsverksamhet.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2019-01-28 11.35
Revisionsrapport_Granskning av kommunens arbete med personal- och kompetensförsörjning.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2019-01-28 11.34
Revisionsrapport_Intern kontroll avseende hantering av leverantörsregistret.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2019-01-28 11.32
Revisionsrapport_Granskning av statlig ersättning inom flyktingmottagande.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2019-01-28 11.31
Uppföljning av tidigare granskningar avseende direktupphandlingar och ramavtal .pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-01-28 11.28
Revisionsrapport_Granskning äldreomsorgens framtidsplanering.pdf Pdf, 271.3 kB. 271.3 kB 2019-01-24 11.51
Revisionsrapport_Granskning av årsredovisning 2016.pdf Pdf, 594.4 kB. 594.4 kB 2019-01-24 11.50
Revisionsrapport_Granskning av årsredovisning 2017.pdf Pdf, 269.8 kB. 269.8 kB 2019-01-24 11.34
Revisionsrapport_Granskning av internkontroll i redovisingsrutiner.pdf Pdf, 202.2 kB. 202.2 kB 2019-01-24 11.33
Revisionsrapport_Granskning av förskolans lokal- och personal.pdf Pdf, 480.1 kB. 480.1 kB 2019-01-24 11.32
Revisionsrapport_Granskning av delårsrapport 2016.pdf Pdf, 323.2 kB. 323.2 kB 2019-01-24 11.31
Revisionsrapport_Granskning av delårsrapport 2017.pdf Pdf, 188.3 kB. 188.3 kB 2019-01-24 11.29
Revisionsrapport_Granskning av intern kontroll Kultur och livsmiljö.pdf Pdf, 234.6 kB. 234.6 kB 2016-10-27 09.45
Pwc - Revisionsrapport - Granskning av riktade statsbidrag inom förskola skola och äldreomsorg - september 2016.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2016-10-27 09.44
Revisionsrapport_Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län.pdf Pdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2016-10-27 09.43
Revisionsrapport_Granskning av långsiktig ekonomisk planering.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2016-10-27 09.42
Revisionsrapport - granskning av materiella anläggningstillgångar och anläggningsregistret 2014 10.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2015-12-18 10.51
Revisionsrapport - fakturor för Va-investeringar 2015 11.pdf Pdf, 488.5 kB. 488.5 kB 2015-12-18 10.48
Revisionsrapport - granskning av avfallsverksamheten 2014 11.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2015-12-18 10.46
Revisionen - granskning av materiella anläggningstillgångar och anläggningsregistret.pdf Pdf, 291.1 kB. 291.1 kB 2015-12-18 10.43

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster