Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Revision

Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer, kommunrevisionen, som oberoende organ. Deras uppdrag är att varje år granska allt som sker inom kommunens verksamhetsområden.

Revisorerna har en viktig uppgift i att se till att mål uppnås och budget följs. Revisonen bevakar också att den kontroll nämnderna gör av sin verksamhet är tillräcklig. Fullmäktiges beslut kan inte granskas av revisionen men däremot hur ärenden hanterats och hur besluten utförts.

Här finner du revisorernas granskningsrapporter.
Filerna är i pdf-format.

Här nedanför kan du ta del av revisionsrapporter som genomförts under den aktuella mandatperioden. Om du vill ta del av äldre revisionsrapporter kan du kontakta kommunen genom att eller ringa till Kontaktcenter.

E-post: kommun@habo.se
Telefon: 0171-525 00


Revisionsrapporter mandatperioden 2018-2022


DatumRapport

2018-10

Granskning av kommunens krisberedskap Pdf, 366.7 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-01

Granskning av investeringsstyrning Pdf, 304.6 kB.2019-01Med yttrande - Styrning och ledning av hemtjänstverksamhet, myndighetsutövning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2019-08

Granskning av underhållsplanering av fastigheter Pdf, 344.8 kB.


2019-09Granskning av internkontroll avseende hantering av bisysslor Pdf, 202.3 kB.


2019-09 Granskning bygglov Pdf, 294.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10


Granskning av delårsrapport 2019 Pdf, 237.2 kB.

2019-10


Granskning av föreningsbidrag Pdf, 488.3 kB.

2020-01


Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare inom vuxenutbildning, inkl. SFI Pdf, 293 kB.

2020-05

Granskning - Likvärdig skola Pdf, 305.4 kB.
2020-04


Granskning av årsredovisning 2019 Pdf, 139.4 kB.

2020-09

Granskning av delårsrapport augusti 2020 Pdf, 1.1 MB.
2020-10

Granskning av ledning och styrning av intern kontroll Pdf, 304.4 kB.
2020-12

Granskning av kommunens arbete med att integrera nyanlända Pdf, 509.3 kB.


2020-12

Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden Pdf, 295.9 kB.


2021-02

Revisionsrapport gällande granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Pdf, 225.8 kB.


2021-03

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 Pdf, 1.4 MB.


2021-03

Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet Pdf, 350.3 kB.


2021-03

Grundläggande granskning - ny version Pdf, 240.3 kB.


2021-03

Sammanfattning över lämnade rapporter 2020 Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster.


2021-05

Revisionsgranskning av kommunens resursfördelningsmodell Pdf, 428.7 kB.


2021-05

Granskning av upphandling och inköp Pdf, 347.4 kB.


2021-06

Granskning av kommunens förebyggande arbete vid hot och våld Pdf, 252.8 kB.


2021-08

Granskning av delårsrapport augusti 2021 Pdf, 667.3 kB.


2021-09

Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen Pdf, 270 kB.


2021-09

Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen Pdf, 198.6 kB.


2021-12

Uppföljning av 2019 och 2020 års granskningar Pdf, 367.8 kB, öppnas i nytt fönster.


2022-01

Fördjupad grundläggande granskning av Kommunstyrelsens egen verksamhet Pdf, 671 kB, öppnas i nytt fönster.


2022-03

Grundläggande granskning av nämnderna Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster.


2022-04

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 Pdf, 489.7 kB, öppnas i nytt fönster.


2022-05

Uppföljning IT-granskning 2022 Pdf, 80.8 kB, öppnas i nytt fönster.


2022-08

Granskning av långsiktig finansiell planering 2022 Pdf, 550.3 kB, öppnas i nytt fönster.


2022-08

Granskning av förebyggande arbete för barn och unga inom socialtjänsten 2022 Pdf, 306.8 kB, öppnas i nytt fönster.


2022-10

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2021 - för Håbohus Pdf, 68.2 kB, öppnas i nytt fönster.


2022-10

Revisorernas utlåtande gällande delårsrapport till KF 2022-10-27 Pdf, 106.1 kB, öppnas i nytt fönster.


2022-10

Granskning av delårsrapporten per augusti 2022 Pdf, 46.6 kB, öppnas i nytt fönster.


2022-10

Översiktlig granskning - Håbo kommun delår 2022 Pdf, 525.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster