Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Revision

Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer, kommunrevisionen, som oberoende organ. Deras uppdrag är att varje år granska allt som sker inom kommunens verksamhetsområden.

Revisorerna har en viktig uppgift i att se till att mål uppnås och budget följs. Revisonen bevakar också att den kontroll nämnderna gör av sin verksamhet är tillräcklig. Fullmäktiges beslut kan inte granskas av revisionen men däremot hur ärenden hanterats och hur besluten utförts.

Här finner du revisorernas granskningsrapporter.
Filerna är i pdf-format.

Här nedanför kan du ta del av revisionsrapporter som genomförts under den aktuella mandatperioden. Om du vill ta del av äldre revisionsrapporter kan du kontakta kommunen genom att eller ringa till Kontaktcenter.

E-post: kommun@habo.se
Telefon: 0171-525 00


Revisionsrapporter mandatperioden 2018-2022


DatumRapport


2018-10Granskning av kommunens krisberedskap Pdf, 366.7 kB, öppnas i nytt fönster.


2019-01Granskning av investeringsstyrning Pdf, 304.6 kB.
2019-01Med yttrande - Styrning och ledning av hemtjänstverksamhet, myndighetsutövning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.


2019-08Granskning av underhållsplanering av fastigheter Pdf, 344.8 kB.
2019-09Granskning av internkontroll avseende hantering av bisysslor Pdf, 202.3 kB.


2019-09 Granskning bygglov Pdf, 294.2 kB, öppnas i nytt fönster.


2019-10Granskning av delårsrapport 2019 Pdf, 237.2 kB.


2019-10Granskning av föreningsbidrag Pdf, 488.3 kB.


2020-01Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare inom vuxenutbildning, inkl. SFI Pdf, 293 kB.


2020-05Granskning - Likvärdig skola Pdf, 305.4 kB.


2020-04Granskning av årsredovisning 2019 Pdf, 139.4 kB.


2020-09Granskning av delårsrapport augusti 2020 Pdf, 1.1 MB.


2020-10Granskning av ledning och styrning av intern kontroll Pdf, 304.4 kB.


2020-12


Granskning av kommunens arbete med att integrera nyanlända Pdf, 509.3 kB.


2020-12


Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden Pdf, 295.9 kB.2021-02Revisionsrapport gällande granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Pdf, 225.8 kB. 

2021-03

 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 Pdf, 1.4 MB.


2021-03


Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet Pdf, 350.3 kB.2021-05


Revisionsgranskning av kommunens resursfördelningsmodell Pdf, 428.7 kB.
2021-05


Granskning av upphandling och inköp Pdf, 347.4 kB.
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster