Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avgifter

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en myndighet. Om en person önskar en kopia på allmän handling har kommunen rätt att ta ut en avgift för det. Avgifterna ska vara fastställda av kommunfullmäktige.

Håbo kommuns kopieringsavgifter

Avgift för kopiering av allmän handling tas ut om beställningen avser tio sidor eller mer. Kostnaden för en beställning av tio stycken A4 är 50 kronor. Därefter kostar varje A4 2 kronor.

När får avgifter tas ut?

Håbo kommun har rätt att kräva avgifter för:

  1. Kopia eller avskrift av en allmän handling
  2. Utskrift av upptagning för automatisk databehandling
  3. Kopia av video- eller ljudbandsupptagning

När får avgifter inte tas ut?

Kommunen får inte ta ut avgift för:

  1. Kopiering när andra kommuner, landsting, statliga myndigheter, representanter för radio/TV/press, kommunala bolag och förbund, nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom Håbo Kommun begär ut handlingar.
  2. Expediering av beslut till berörda
  3. Kopiering av samhällsinformation
  4. Kopiering av kommunens blanketter, kvittenser och handlingar som kommunen begärt in.

Hur går betalningen till?

Håbo kommun ser gärna att du betalar genom faktura eller postförskott. Om du inte vill lämna personuppgifter går det bra att betala kontant. Det görs i så fall till Café Håbo i kommunhuset. Caféets öppettider är: måndag-torsdag klockan 08:00-15:00, fredagar klockan 08:00-14:00.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster