Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Diarium

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska också hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Oftast är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium.

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och har inkommit till eller upprättats hos myndigheten.

Diariet är kommunens sätt att hålla ordning och reda bland sina allmänna handlingar. När en handling kommer in till kommunen eller upprättas hos kommunen registreras den i diariet och får ett diarienummer. Av registreringen ska det framgå datum när handlingen inkommit eller upprättats, diarienummer eller beteckning och en kortare beskrivning av dess innehåll. Alla förvaltningar i kommunen har sitt eget diarium.

Alla allmänna handlingar måste dock inte registreras i diariet, men ska hållas ordnade så att de lätt kan återfinnas.

Webbdiarium

Håbo kommun vill att det ska vara lätt för dig att söka och ta del av information. I kommunens webbdiarium kan du söka i kommunstyrelsens diarium och kommunens övergripande diarium för synpunkter.

Hur fungerar ett webbdiarium?

Webbdiariet fungerar som en vanlig sökmotor. Du skriver in den uppgift du är intresserad av och typ av information du söker.

Du kan inte få ut dokumenten från webbdiariet utan det du ser är själva registret över de dokument som finns i kommunens diarium. För att få läsa dokumenten som finns måste du först kontakta kommunen.

Det går inte att söka efter dokument och handlingar som är belagda med sekretess.

Varje dag från måndag till fredag uppdaterar systemet automatiskt diariet på webben. I diariet kan du bara söka information som kommunen har publicerat efter att webbdiariet aktiverades. Du kan alltså inte söka information som är publicerad före början på februari 2019.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster