Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Diarium

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska också hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Oftast är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium.

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och har inkommit till eller upprättats hos myndigheten.

Diariet är kommunens sätt att hålla ordning och reda bland sina allmänna handlingar. När en handling kommer in till kommunen eller upprättas hos kommunen registreras den i diariet och får ett diarienummer. Av registreringen ska det framgå datum när handlingen inkommit eller upprättats, diarienummer eller beteckning och en kortare beskrivning av dess innehåll. Alla förvaltningar i kommunen har sitt eget diarium.

Alla allmänna handlingar måste dock inte registreras i diariet, men ska hållas ordnade så att de lätt kan återfinnas.

 

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster