Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Offentliga handlingar

Tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar, ger dig rätt till insyn i all offentlig verksamhet. Detta kallas för offentlighetsprincipen. Här kan du läsa mer om vad den innebär.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, såväl för statliga myndigheter som för kommuner och landsting. Den innebär rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter sitt uppdrag. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Allmän handling

En allmän handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev. Men det kan också vara en så kallad upptagning. En upptagning är information som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att uppfattas. Det kan var ett e-postmeddelande eller en ljud- eller videoinspelning.

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Detta innebär att den ska finnas i kommunens lokaler eller att kommunen ska ha tillgång till handlingen via ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. en dator. Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Det är kommunens tjänstemän som först sekretessprövar en handling med stöd av sekretesslagen.

Sekretess

En del allmänna handlingar beläggs med sekretess med stöd av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Det är kommunens tjänstemän som, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.

Alla handlingar som kommer in till kommunen registreras, arkiveras och behandlas som allmänna. Det innebär att ett brev som skickats till kommunen och märkts med texten "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" inte nödvändigtvis sekretessbeläggs. Det görs enbart om lagen medger det.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster