Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Offentliga och allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar, ger dig rätt till insyn i offentlig verksamhet. Detta kallas för offentlighetsprincipen. Här kan du läsa mer om vad den innebär.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, såväl för statliga myndigheter som för kommuner och regioner (tidigare landsting). Den innebär rätten för alla, oavsett till exempel ålder eller medborgarskap, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter sitt uppdrag. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Allmän handling

En allmän handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev. Men det kan också vara en så kallad upptagning. En upptagning är information som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att uppfattas. Det kan var ett e-postmeddelande eller en ljud- eller videoinspelning.

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Detta innebär att den ska finnas i kommunens lokaler eller att kommunen ska ha tillgång till handlingen via ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. en dator. Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar, eller uppgifter i handlingarna, kan dock vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Sekretess

En del allmänna handlingar,eller uppgifter i handlingarna, beläggs med sekretess och lämnas då inte ut efter begäran. Bedömningen om sekretess görs med stöd av offentlighet- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

Utgångspunkten är att alla allmänna handlingar på en myndighet är offentliga. De får bara hemlighållas om det finns stöd i lag. Det innebär att ett brev som skickats till kommunen och märkts med texten "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" inte nödvändigtvis sekretessbeläggs. Det görs enbart om lagen medger det.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster