Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ta del av allmänna handlingar

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du går tillväga om du vill ta del av en allmän handling.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Hur gör jag för att ta del av en allmän handling?

För att ta del av en allmän handling kan du kontakta kommunen på telefonnummer 0171-525 00, alternativt skicka e-post till kommunens gemensamma e-postadress kommun@habo.se.

Det går också bra att kontakta den nämnd som ansvarar för ärendet:

Du har rätt att vara anonym när du begär ut handlingar och behöver inte förklara varför du vill ha handlingarna. Ingen har heller rätt att fråga dig om det.

Får jag ta med mig handlingarna hem?

Nej. Handlingarna ska läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns dock en möjlighet att få kopior. Kommunen bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar. 

Vad kostar det?

Håbo kommun tar ut en avgift bland annat för papperskopior av allmänna handlingar. Under relaterad information till höger finns information om avgifterna för kopiering.

Hur lång tid tar det att få ut handlingar?

Allmänna handlingar ska enligt lag lämnas ut skyndsamt. Det innebär att kommunens tjänstemän ska prioritera utlämnandet av allmänna handlingar.

Kan jag få ut handlingar via e-post?

Vanligtvis går det bra att få ut handlingar via E-post. Kommunen är dock inte skyldig att lämna ut en handling via E-post.

Mer att tänka på

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Sidansvarig: Anna Gabrielsson

2019-07-31

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster