Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ta del av allmänna handlingar

Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du gör om du vill ta del av en allmän handling.

Vad är en allmän handling?

En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara en bild, skrift eller i någon digital form. Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan myndigheten komma fram till att den i sin helhet eller delar av den är belagd med sekretess.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium. Varje nämnd har sitt eget diarium. Det mesta finns digitalt men äldre handlingar förvaras i centralarkivet.

Hur gör jag för att ta del av en allmän handling?

För att ta del av en allmän handling kan du kontakta kommunen på telefonnummer 0171-525 00, alternativt skicka e-post till kommunens gemensamma e-postadress kommun@habo.se.

Det går också bra att kontakta den nämnd som ansvarar för ärendet:

Hur lång tid tar det att få ut handlingar?

Allmänna handlingar ska enligt lag lämnas ut skyndsamt. Det innebär att kommunens tjänstemän ska prioritera utlämnandet av allmänna handlingar.

Får jag ta med mig handlingarna hem?

Nej det får du inte. Handlingarna ska läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns dock en möjlighet att få kopior. Håbo kommun tar ut en avgift bland annat för papperskopior av allmänna handlingar. Under relaterad information finns information om avgifterna för kopiering.

Kan jag få ut handlingar via e-post?

Vanligtvis går det bra att få ut handlingar via e-post. Kommunen är dock inte skyldig att lämna ut en handling via e-post.

Mer att tänka på

Om du nekas att ta del av en handling, ska du informeras om rätten att få ett överklagbart beslut av myndigheten. Önskar du att få det kommer ett skriftlig överklagbart beslut att skickas till dig. Om du anser att ett sådant beslut är fel kan du överklaga det hos Kammarrätten i Stockholm. Det framgår av beslutet hur du gör för att överklaga. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling, som kan begäras ut av andra. Man kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster