Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas.  Under Relaterade e-tjänster finns en e-tjänst för att begära information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Håbo kommun och Håbohus. Under Relaterad information finns en blankett för samma ändamål.

Information om behandling av personuppgifter

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter i syfte att genomföra din begäran om registerutdrag och med stöd av dataskyddsförordningen. Kommunens nämnder och bolag är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i respektive nämnd eller bolag.

Vilka uppgifter behöver jag lämna för att få ett registerutdrag?

De uppgifter om dig som vi hanterar är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på din förfrågan.

Vi sparar dina personuppgifter i max 3 månader för att kunna besvara eventuella följdfrågor från dig.

Använda e-tjänsten

För att använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till BankID. I tjänsten får du instruktioner och väljer vilken typ av uppgifter du vill begära ut från Håbo kommun. När du har signerat din begäran med BankID får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på din begäran mottagits av kommunen.

Fylla i blanketten

Du fyller i uppgifterna som efterfrågas på blanketten, skriver ut och mailar eller lämnar in den ifyllda blanketten till kommun@habo.se eller i kontaktcenter. Du fyller själv i vilken nämnd du vill ha information från. Om du inte vet vilken nämnd du är intresserad av att kan du kontakta kontaktcenter på 0171-525 00 eller kommun@habo.se för att få hjälp.

Handläggningstid

Vi kommer att handlägga din begäran om registerutdrag och återkoppla till dig inom en månad.

Utlämnande av uppgifter

Du kan välja flera alternativa sätt att få ditt registerutdrag:

  • Registerutdraget kan skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Du behöver kunna legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass.
  • Registerutdraget kan skickas via säker e-post. För att kunna välja detta alternativ behöver du ha ett BankID för att kunna legitimera dig(e-tjänsten).
  • Registerutdraget kan hämtas i kontaktcenter. Du behöver kunna legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass.

Dataskyddsombud

För att komma i kontakt med kommunens dataskyddsombud kan du skicka e-post dataskyddsombud@habo.se eller ringa till kommunens växel 0171-525 00. Du kan även skriva brev som du skickar till Dataskyddsombudet, Håbo kommun 746 80 Bålsta.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster