Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utskott

Utskottens uppdrag är att fatta beslut inom sitt specialområden. Besluten ligger till grund för uppdragen till respektive verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för att bereda ärenden till kommunstyrelsens sammanträden.

Sammanträden år 2021

  • 25 januari klockan 9.00
  • 1 mars klockan 9.00
  • 12 april klockan 9.00
  • 17 maj klockan 9.00
  • 14 juli klockan 9.00 - extra KSAU
  • 30 augusti klockan 9.00
  • 11 oktober klockan 9.00
  • 15 november klockan 9.00
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser
Protokoll

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Du kan begära ut en allmän handling genom att ringa eller mejla till kommunstyrelsens kansli.

Telefonummer: 0171-525 00
E-postadress:
 kommunstyrelsen@habo.se.

Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har rätt att vara anonym. Håbo kommun får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om allmänna handlingar.
Vad är allmänna handlingar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På vår digitala anslagstavla hittar du alla anslagna protokoll.
Digitala anslagstavlan Öppnas i nytt fönster.

Tidigare utskott

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott fanns under perioden 2015-01-01 till 2016-10-31.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser
Protokoll

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 21 att föra över personal- och förhandlingsutskottets ansvarsområde till kommunstyrelsens arbetstutskott. Utskottet upphörde därmed.

Personal- och förhandlingsutskottet företrädde tidigare kommunen som arbetsgivare, bland annat ifackliga förhandlingar Likaså ansvarade utskottet för frågor rörande förtroendevaldas arvoden och tolkning av arvodesreglementet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser
Protokoll

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 att kommunens tekniska verksamheter ska organiseras i en teknisk nämnd från och med 2019-01-01 istället för att hanteras av kommunstyrelsen. Därför förkortades också tekniska utskottets mandatperiod till att upphöra 2018-10-31.

Fram till 2019-01-01 hanterades tekniska frågor av kommunstyrelsen och bereddes via kommunstyrelsens arbetsutskott istället för av det tekniska utskottet.

Innan verksamheterna organiserades under kommunstyrelsen bereddes ärendena av miljö- och tekniknämnden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser
Protokoll

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster