Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka att de mål som fullmäktige fastställt för kommunen efterlevs.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar klockan 09.00


7 februari


13 mars


10 april


22 maj


12 juni


Sommaruppehåll


18 september


23 oktober


20 november


11 december


Kommunstyrelsens kallelser 2024

Kommunstyrelsens protokoll 2024

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar klockan 09.00


8 februari


27 februari (extra)


15 mars


12 april


31 maj


14 juni


Sommaruppehåll


13 september


24 oktober


22 november


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Kommunstyrelsen den 2023-09-13.pdf Pdf, 78.1 MB, öppnas i nytt fönster. 78.1 MB 2023-09-19 12.34
Handlingar för möte Kommunstyrelsen den 2023-06-15 (1).pdf Pdf, 108.1 MB, öppnas i nytt fönster. 108.1 MB 2023-09-19 13.06
Handlingar för möte Kommunstyrelsen den 2023-05-31 (1).pdf Pdf, 102.4 MB, öppnas i nytt fönster. 102.4 MB 2023-09-19 12.41
Handlingar för möte Kommunstyrelsen den 2023-04-12 (3).pdf Pdf, 47.2 MB, öppnas i nytt fönster. 47.2 MB 2023-09-19 12.45
Kallelse extra KS 2023-04-19.pdf Pdf, 164.8 kB, öppnas i nytt fönster. 164.8 kB 2023-04-13 16.48
Kallelse med handlingar KS 2023-03-15.pdf Pdf, 41.2 MB, öppnas i nytt fönster. 41.2 MB 2023-03-08 16.53
Kallelse KS 2023-01-17.pdf Pdf, 602.7 kB, öppnas i nytt fönster. 602.7 kB 2023-01-10 15.17
Kallelse med handlingar Extra KS 2023-02-27.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2023-02-20 12.24
Kallelse och uppdaterade handlingar Extra KS 2023-02-27.pdf Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster. 5.8 MB 2023-02-22 15.09
Handlingar för möte Kommunstyrelsen den 2023-10-24.pdf Pdf, 133.4 MB, öppnas i nytt fönster. 133.4 MB 2023-10-17 15.47
Handlingar för möte Kommunstyrelsen den 2023-11-22.pdf Pdf, 39.9 MB, öppnas i nytt fönster. 39.9 MB 2023-11-15 18.33
Kallelse extra kommunstyrelse 2023-11-27.pdf Pdf, 186.9 kB, öppnas i nytt fönster. 186.9 kB 2023-11-24 14.14
Kallelse, inställt sammanträde.pdf Pdf, 190.5 kB, öppnas i nytt fönster. 190.5 kB 2023-11-24 16.14
Handlingar för möte Kommunstyrelsen den 2023-12-14.pdf Pdf, 66.2 MB, öppnas i nytt fönster. 66.2 MB 2023-12-07 16.10

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Konstituerande kommunstyrelse 2023-01-17 direktjusterade paragrafer.pdf Pdf, 420.1 kB, öppnas i nytt fönster. 420.1 kB 2023-01-17 12.09
Protokoll konstituerande kommunstyrelsemöte 2023-01-17.pdf Pdf, 251.8 kB, öppnas i nytt fönster. 251.8 kB 2023-01-23 16.04
Kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-08 direktjusterade paragrafer.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2023-02-08 15.05
Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-08.pdf Pdf, 447.8 kB, öppnas i nytt fönster. 447.8 kB 2023-02-14 14.45
Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-27.pdf Pdf, 406.3 kB, öppnas i nytt fönster. 406.3 kB 2023-03-02 15.20
Kommunstyrelsens protokoll 2023-03-15.pdf Pdf, 983.8 kB, öppnas i nytt fönster. 983.8 kB 2023-03-21 17.16
Kommunstyrelsens protokoll 2023-04-12.pdf Pdf, 731.6 kB, öppnas i nytt fönster. 731.6 kB 2023-04-18 15.02
Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2023-04-19.pdf Pdf, 231.3 kB, öppnas i nytt fönster. 231.3 kB 2023-04-25 15.54
Protokoll Kommunfullmäktige 2023-05-02.pdf Pdf, 348.1 kB, öppnas i nytt fönster. 348.1 kB 2023-05-09 15.28
KF 2023-05-02 § 69 jäviga ledamöter och ersättare.pdf Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster. 123.1 kB 2023-05-09 15.30
Direktjusterad paragraf kommunstyrelsens sammanträde 2023-05-31.pdf Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster. 113 kB 2023-05-31 16.13
Kommunstyrelsens sammanträde 2023-05-31.pdf Pdf, 334.7 kB, öppnas i nytt fönster. 334.7 kB 2023-06-02 14.41
direktjusterad paragraf från kommunstyrelsens sammanträde 15 juni.pdf Pdf, 423.5 kB, öppnas i nytt fönster. 423.5 kB 2023-06-15 17.53
Protokoll kommunstyrelsen 2023-06-15.pdf Pdf, 753.9 kB, öppnas i nytt fönster. 753.9 kB 2023-06-20 15.40
KS beslut 2023-09-13 § 223.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2023-09-13 17.20
Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-13.pdf Pdf, 498.4 kB, öppnas i nytt fönster. 498.4 kB 2023-09-18 16.38
Protokoll extra kommunstyrelse 2023-09-22.pdf Pdf, 237.4 kB, öppnas i nytt fönster. 237.4 kB 2023-09-22 11.04
Protokoll Kommunstyrelsens sammanträde 2023-10-24.pdf Pdf, 506.3 kB, öppnas i nytt fönster. 506.3 kB 2023-10-27 12.36
Protokoll Kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-22.pdf Pdf, 459.1 kB, öppnas i nytt fönster. 459.1 kB 2023-11-27 15.50
Direktjusterade paragrafer KS 2023-12-14.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2023-12-14 14.54
Protokoll Kommunstyrelsen 2023-12-14.pdf Pdf, 366.4 kB, öppnas i nytt fönster. 366.4 kB 2023-12-19 12.44

Du har rätt att begära ut allmänna handlingar.

Kontakta kommunstyrelsens kansli.

Telefon: 0171-525 00
E-post: kommunstyrelsen@habo.se

Läs mer om att ta del av allmäna handlingar Öppnas i nytt fönster.

Protokoll anslås på vår Digitala anslagstavla

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster