Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bidrag till traditioner och högtider

Bidrag till traditioner och högtider ska göra det lättare för dem som vill arrangera tillfälliga evenemang i Håbo kommun för allmänheten i samband med en tradition eller högtid.

Bidraget är pausat under 2024.

Här hittar du E-tjänsten för att söka bidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inloggningsuppgifter krävs för att söka de bidrag som enbart föreningar kan söka. En styrelsemedlem kan kontakta forening@habo.se för att få inloggningsuppgifter.

Regelverk för föreningsbidrag Pdf, 984.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidraget är till för arrangemang som pågår under en kortare begränsad tid i samband med tradition eller högtid.

Vem kan söka bidrag?

Både föreningar, organisationer (juridiska personer) och enskilda personer kan söka bidrag.

För att kunna söka bidrag ska projektet:

 • hålla god kvalitet och tillföra allmänheten ett brett utbud.
 • tillföra ett mervärde för boende i Håbo.
 • vara lokalt förankrat i Håbo.
 • följa de allmänna bestämmelserna om värdegrund.

Bidrag kan inte beviljas till:

 • investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen.
 • projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning.
 • stödgalor eller annan verksamhet för välgörande ändamål.
 • projekt med huvudsakligt syfte att främja vinst inom komersiell näringsverksamhet.
 • projektet inom utbildning eller forskning.
 • renodlad pedagogiska projekt som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform.
 • lotterier eller komersiell försäljning med huvudsakligt syfte att generera vinst till föreningen.
 • arvode till amatörer, minderåriga eller den egna föreningens medlemmar.

Hur ansöker jag?

Du skickar in ansökan via vår e-tjänst. Bidraget kan sökas tre gånger per år. När du ansöker måste du även skicka in projektplan och ekonomisk plan.

Sista ansökningsdatum

 • 1 oktober för arrangemang som ska genomföras under perioden 1 januari till 30 april nästkommande år.
 • 1 februari för arrangemang som ska genomföras under perioden 1 maj till 31 augusti innevarande år.
 • 1 april för arrangemang som ska genomföras under perioden 1 september till 31 december innevarande år.

Kriterier för att få bidrag

Håbo kommun kommer att göra en bedömning av din ansökan utifrån fem kriterier. För att ansökan ska bli godkänd måste den uppfylla alla fem kriterier.

Kvaliteten på projekten, på vilket sätt projektet bidrar till utveckling av Håbo och på vilket sätt det skapar ett mervärde för de boende i Håbo är de kriterier bedömningen utgår ifrån där gör kommunen en samlad bedömning utifrån alla ansökningar.

Arrangören ansvarar för att arrangemanget är säkert, att alla tillstånd som kan behövas finns och att arrangemanget är försäkrat.

Hur ska jag redovisa?

Redovisning av projektet ska ske på särskild digital blankett senast en månad efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet ska återbetalas till kommunen.

Frågor?

Mejla forening@habo.se

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster