Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunens bikupa

Närbild på bikupa i Gransäterrondellen

I Håbo kommun har vi en bikupa stående i Kommunhusparken. Den finns där som symbol för vårt hållbara Håbo, och vikten av pollinering. Såväl tambin i kommunhusparken som vildbin pollinerar både i centrala Bålsta, säsongsplanteringar och lindar och i andra träd vid våra torg och längs med vägar, men bina i kommunhusparken ger oss också honung.

För att både vilda bin och tambin ska frodas och leva gott behöver vi arbeta med att det finns tillräckligt med blommande växter och träd. Det gör vi genom att sköta vissa gräsklippsytor som äng, att plantera växter som är bra för pollinerare i våra säsongs- och perennplanteringar och etablera och bibehålla blommande inhemska träd, som exempelvis lindar, lönn och rönn, vid våra torg, vägar och parker. Även genom en genomtänkt skötsel av våra bostadsnära skogar där biologisk mångfald gynnas skapar vi förutsättning för bland annat vilda pollinerare att både bo och äta.

Bikupa Gransäterrondellen

Frågor och svar om biodlingen

Varför biodling?

Ett av kommunens mål är att vara en hållbar tillväxtkommun. Att vi har valt att leasa ett bisamhälle från en lokal biodlare är vårt sätt att uppmärksamma betydelsen av pollinering i vår växande kommun. Bin är hotade på flera sätt; genom sjukdomar, bekämpningsmedel och miljöförändringar, och det är viktigt att vi alla hjälper till.

Varför är bin viktiga?

En stor del av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Bin ger inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår överlevnad.

Sticks bin?

Bin sticks sällan, för då dör de, och de är mest intresserade av blommorna utomhus. Bina i kommunhusparken arbetar helst ostört, så gå inte för nära kupan.

Påverkas bina och honungen av avgaserna?

Studier visar att avgaserna inte påverkar honungen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster