Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bikupa i Gransäterrondellen

Närbild på bikupa i Gransäterrondellen

Håbo kommun leasar det lilla bisamhället i Gransäterrondellen av ett lokalt företag som ett sätt att uppmärksamma vikten av biologisk mångfald i en växande kommun med hållbar utveckling.

Genom sin pollinering bidrar bina till att grönska och odlingar får större möjlighet att frodas.

Att öka biologisk mångfald med hjälp av just biodling är något som görs även i många andra städer. 

Bikupa Gransäterrondellen

Frågor och svar om biodlingen

Varför biodling?

Ett av kommunens mål är att vara en hållbar tillväxtkommun. Att vi har valt att leasa ett bisamhälle från en lokal biodlare är vårt sätt att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald i vår växande kommun. Bin är hotade på flera sätt; genom sjukdomar, bekämpningsmedel och miljöförändringar, och det är viktigt att vi alla hjälper till.

Varför biodling i en rondell?

Vi har satsat mycket på våra rondeller i kommunen och Gransäterrondellen har ett bra läge och är så pass stor att bina inte blir störda av trafiken. Många passerar rondellen och genom att placera biodlingen i en rondell visar vi att bin är en naturlig del i samhället.

Vad tycker bina om att bo i en rondell?

Vi har sett flera exempel i städer både i Sverige och i andra länder som har biodlingar. Fördelar med att ha biodlingar i städer är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det inte används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger ett bi besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!

Varför är bin viktiga?

En stor del av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Bin ger inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår överlevnad.

Sticks bin?

Bin sticks sällan, för då dör de, och de är mest intresserade av blommorna utomhus.

Påverkas bina och honungen av avgaserna?

Studier visar att avgaserna inte påverkar honungen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster