Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden som exempelvis individ- och familjeomsorgsverksamhet, försörjningsstöd till familjer och enskilda, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), utredningar avseende ensamkommande flyktingbarn med mera.

Sammanträdestider 2024

Socialnämnden sammanträder vanligtvis tisdagar klockan 15:00.23 januari27 februari19 mars*29 april4 juni3 september8 oktober5 november3 december


* Annan veckodag än vanligtvis.Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser
Protokoll

Socialnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden.

Det åligger socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförande
Roger von Walden (M)

Nämndsekreterare
E-post: socialnamnden@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster