Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden som exempelvis omsorg om äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor, hemtjänst, stöd och service i ordinärt boende, bostäder med särskild service för människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar med mera.

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder vanligtvis tisdagar klockan 18:00.


23 januari


27 februari


19 mars


*29 april


4 juni


3 september


8 oktober


5 november


3 december
* Annan veckodag än vanligtvis.


Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser
Protokoll

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden.

Det åligger vård- och omsorgsnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförande
Fred Rydberg (KD)

Nämndsekreterare
E-post: vardochomsorgsnamnden@habo.se

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster