Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden som exempelvis omsorg om äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor, hemtjänst, stöd och service i ordinärt boende, bostäder med särskild service för människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar med mera.

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder vanligtvis tisdagar klockan 18:00.


23 januari


27 februari


19 mars


*29 april


4 juni


3 september


1 oktober


5 november


10 december
* Annan veckodag än vanligtvis.


Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser
Protokoll

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Du kan begära ut en allmän handling genom att ringa eller mejla till vård- och omsorgsnämndens kansli.

Telefonummer: 0171-525 00
E-postadress: vardochomsorgsnamnden@habo.se

Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har rätt att vara anonym. Håbo kommun får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om allmänna handlingar.
Vad är allmänna handlingar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På vår digitala anslagstavla hittar du alla anslagna protokoll.
Digitala anslagstavlan Öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden.

Det åligger vård- och omsorgsnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförande
Fred Rydberg (KD)

Nämndsekreterare
E-post: vardochomsorgsnamnden@habo.se

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster