Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunala funktionsrättsrådet (tidigare handikapprådet)

Sammanträdestider 2024

 • 26 mars, klockan 15:00
 • 21 maj, klockan 15:00
 • 10 september, klockan 15:00
 • 26 november, klockan 15:00

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll

Om funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådets ledamöter och ersättare kommer från olika intresseorganisationer och från kommunens nämnder.

Rådet har många olika uppgifter, några av dem är

 • Bevaka tillgänglighet till lokaler och utemiljöer
 • Arbeta för att vården av funktionshindrade i kommunen är god
 • Se till att man tar hänsyn till funktionshindrades speciella behov när man planerar för nya hus
 • Bevaka att man inom kommunen har en god kunskap om funktionshindrades behov samt tar hänsyn till deras speciella intressen.

De representerade föreningarna är:

 • SRF (Synskadades Riskförbund)
 • DHR (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder)
 • Diabetesföreningen i Håbo
 • RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa)
 • Anhörigföreningen i Håbo
 • Strokeföreningen
 • Astma & allergiföreningen
 • Elöverkänsligas förening
 • Parkinsonföreningen i Håbo

I funktionsrättsrådet representeras förtroendevalda från följande nämnder:

 • Kommunstyrelsen
 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster