Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och Skokloster

En gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och Skokloster är ett efterfrågat objekt och kommunen har planerat för att realisera det under en lång tid.

I samband med förarbetena för översiktsplanen för Håbo kommun genomfördes en medborgardialog med boende i Skokloster. Då framfördes önskemål om att knyta ihop Slottsskogen och Skokloster slott med en gång- och cykelväg. Det är ett viktigt steg i att få en mer sammanhängande infrastruktur för cyklister i kommunen.

Tidigare har flera alternativ för dragningen av en gång- och cykelväg utretts. Av olika anledningar har de alternativen bedömts vara för komplexa eller inkräkta på naturvärden. Därför beslutade tekniska nämnden 2019 att gå vidare med en dragning längs med Slottskogsleden och Skoklostervägen.

Skoklosterhalvön har många kultur- och naturvärden som vi behöver ta hänsyn till i processen. Vissa delar av den föreslagna sträckan går genom ett naturreservat. De kulturvärden som eventuellt kan påverkas av arbetet har tagits tillvara på. Skoklostervägen är en statlig väg vilket innebär att Trafikverket har ansvaret för vägen och alla beslut om åtgärder kring vägen kräver dialog med och godkännande från Trafikverket.

På grund av de många olika aktörerna inblandade samt en långdragen projekteringsprocess så har arbetet dragit ut på tiden. Om det nu kan fortskrida enligt plan kan gång- och cykelvägen invigas sensommaren 2023.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster