Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Översyn av grundskolans organisation

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämden att utreda förutsättningar för en ny organisation och struktur för den kommunala grundskolan i Håbo, där högstadiet föreslås att koncentreras till färre skolor. Förvaltningen ska också ta fram en plan för implementering av en ny struktur.

Beskrivning av uppdraget

"Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barnutbildningsförvaltningen att utreda förutsättningar och ekonomiska konsekvenser av ny organisation och struktur för den kommunala grundskolan i Håbo där högstadiet koncentreras till färre skolor, minst 4 paralleller 7-9 per skola. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen att föreslå en implementationsplan för att åstadkomma den nya strukturen under innevarande mandatperiod (2023 -2026)."

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför nu en utredning och tar fram förslag

Under hösten 2023 arbetar förvaltningen med att inventera befintliga skollokaler, samtidigt som de genomför möten och har dialog med skolpersonal och rektorer på grundskolorna. I utredningen ska de också ta fram risk- och konsekvensanalys, barnkonsekvensanalys, ha ytterligare intern samverkan och samverkan med fackliga representanter och genomföra medborgardialogmöten. I januari 2024 ska utredningen presenteras med ett förslag för barn- och utbildningsnämnden.

Allmänheten bjuds in till medborgardialogmöten

Två medborgardialogmöten genomförs i samband med utredningen.
Läs mer om dialogmöten med allmänheten.

Dialogmöten annonseras i Håbo kommuns digitala kanaler och via brev till vårdnadshavare i grundskolan.

Processbeskrivning

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster