Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Grundskola

Barn i ett bibliotek

I Håbo finns kommunala och fristående grundskolor och grundsärskola. Här hittar du information om skolval, lovdagar och fritids. Du kan även läsa om maten i skolan, skolplikt och hur du ansöker om skolskjuts.

Grundskolan är en obligatorisk skolform med nio läsår, varje läsår är uppdelad i en hösttermin och en vårtermin. Förskoleklassen är obligatoriskt för alla barn och alla måste gå i skolan i minst tio år. Skolan ska stimulera elevernas lust till lärande och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster