Lyssna

Lovskola

Lovskolan (sommarskola) vänder sig till elever i årskurs 8 och årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. På lovskolan kan eleverna läsa matematik, svenska och engelska men också enskilda delar av andra ämnen.

Det är huvudmannen på den skola där eleven går, som ansvarar för att anordna lovskola för de elever som har rätt att gå. Du som går på en fristående skola ska därför vända dig till din skola för att få information om lovskola.

Det är rektorn på skolan där eleven som beslutar om eleven har rätt att gå i lovskolan. Rektorn skickar beslutet till vårdnadshavarna.

I beslutet finns anvisningar hur du anmäler eleven till lovskolan. Att delta i lovskolan är frivilligt. Du måste därför fylla i om eleven kommer att delta eller inte.

Kontaktläraren och ämnesläraren på elevens vanliga skola tar fram en planering tillsammans med eleven. Den visar vad eleven ska arbeta med under lovskolan. Eleven tar med sig planeringen första dagen på lovskolan.

Lovskola för elever som gått i årskurs 8

14 juni - 26 juni


Lovskola för elever som gått i årskurs 9

13 juni - 25 juni

Plats: Västerängsskolan

Eleverna kommer att vara i skolan mellan 08.30 och 14.45 varje dag med avbrott för lunch och raster. Lunch serveras på skolan.

Om du får betyg i lovskolan rapporteras det in till gymnasieantagningen. Om du får godkänt betyg i slutet av lovskolan är det inte säkert att betyget hinner användas i slutantagningen. Då används betyget i reservantagningen.

Slutantagningen till gymnasieskolan pågår under juni månad samtidigt som lovskolorna.

Sista dag för att ladda upp ett betyg från lovskolan för att det garanterat ska hinna användas i slutantagningen I Storsthlm är den 25 juni 2025. Andra antagningskanslier kan ha tidigare datum.

Om ditt betyg inte hinner komma in i tid till slutantagningen så får du istället vara med i reservantagningen i juli månad. Det kan innebära att det inte längre finns lediga platser på de populäraste skolorna.

Varför får betygen inte vara med?

Betyg som rapporteras in till gymnasieantagningen behöver handläggas och ibland också skickas till andra antagningskanslier. Därför hinner antagningskansliet inte alltid hantera betyg som kommer in sent i antagningsprocessen.

Enligt gymnasieförordningen ska gymnasieantagningen vara klar innan juli för att eleverna ska få sina antagningsresultat. Antagningen kan därför inte vänta tills lovskolan är slut.

Problemet med tidsbristen i rapporteringen av betygen från lovskolan är ett nationellt problem som påverkar alla antagningskanslier i Sverige. Problemet har påtalats för regeringen i samband med införandet av den obligatoriska lovskolan.

En skolhuvudman är skyldig att i juni månad anordna lovskola för

  • elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan
  • elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

För att vara behörig till de nationella yrkesprogrammen krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen. Totalt måste eleven ha minst 8 godkända betyg.

Lovskola erbjuds inte till elever som är behöriga till yrkesprogram men som vill läsa upp behörighet till högskoleförberedande program eller höja sina betyg.

Skriv ut