Här får du växa

Välkommen till Gröna Dalenskolan

På Gröna Dalenskolan träffar du barn och ungdomar med olika bakgrund i en välkomnande miljö. Här får du som elev växa och arbeta mot din fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt.

Gröna Dalenskolan ligger centralt i Bålsta i Håbo kommun. Ett stenkast från skolan ligger fotbollsplaner, friidrottsanläggning, sim- och ishall.

På Gröna Dalenskolan går elever från förskoleklass till årskurs 9 i två paralleller.

Gröna Dalenskolan delar lokaler med Lunaskolan, Håbos anpassade grundskola.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

Frånvaroanmälan

Anmäl sjukdom och frånvaro via vår e-tjänst eller per telefon.

Lov och läsårstider

Under läsåret finns det lovdagar, planeringsdagar och helgdagar.

Genvägar

För vårdnadshavare: Inbjudan till möte om förändrad organisation för grundskolor i Håbo

Som en del i utredningen om förändrad organisation för kommunala grundskolor i Håbo bjuder barn- och utbildningsförvaltningen in vårdnadshavare i grundskolorna och intresserade till dialogmöte. På mötet får du information om bakgrund, om utredningen och om föreslagna förändringar. Datum: 8 november Tid: 18.00-20.00 Plats: Fridegårdsscenen, Centrumgränd 5 i Bålsta

Inbjudan till möte om förändrad organisation för grundskolor i Håbo, läs mer.
Föräldrarådet

På Gröna Dalenskolan finns ett aktivt föräldraråd med representanter från klasserna, från arbetslagen, skolledningen och från elevrådet. Vill du vara delaktig? På föräldramötet under vecka 38 utses representanter. Dessa sammankallas till möte av ansvarig från föräldrarådet. Under 23/24 sker dessa på onsdagar kl 16:45-18:00 på följande veckor: 39, 43, 49, 5, 9, 13, 19, 22. Välkommen att delta.

Kontaktuppgifter till skolan

Runbrovägen 10 746 80 BålstaFler kontaktuppgifter