Studie- och yrkesvägledning

Du som är elev eller vårdnadshavare är välkommen till studie- och yrkesvägledaren för att prata om studier, yrken, prao och för att ställa frågor.

Skolan har ett viktigt uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Alla elever har rätt till studie- och yrkesvägledning som utgår från elevens behov och förutsättningar.

Studie- och yrkesvägledning ska vara både en del av den ordinare undervisningen och genom stöd från skolans studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa till med:

 • att prata om studier och hur du gör egna väl genomtänkta val till studier
 • val till gymnasiet
 • prao för elever i årskurs 8
 • information om yrken och vägar dit

  Vägledning sker genom enskilda samtal, men även som information i grupp.
  Vi pratar om intressen, förmågor, egenskaper och önskemål i relation till olika alternativ till utbildning.

Att tänka på när du ska välja utbildning

 1. Tänk på vilka intressen du har, vad gillar du att göra? Dina förmågor och styrkor, favoritämnen.
 2. Vilka utbildningar finns i relation till vad du gillar och dina önskemål?
 3. Vad behöver du göra för att kunna söka den utbildning du vill?

För att vara behörig att söka till gymnasiet behöver du för yrkesprogrammen ha minst betyget E i engelska, matematik och svenska samt minst fem andra ämnen. För högskoleförberedande program krävs minst betyget E i engelska, matematik och svenska samt nio andra ämnen.

Ansökan
Ansökningstiden är 15 januari - 15 februari och omvalsperioden är 16 april - 15 maj.
Du loggar in på Gymnasieantagningen i StorSthlm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Antagning
Preliminärt resultat går att se från den 16 april.
Slutgiltigt besked visas från den 2 juli.

Var går det att söka?
Det är olika antagningsregler beroende på var du bor och vad du har tänkt att söka för utbildning.
Mer information om regler finns på Att välja gymnasium

Urval
Om det finns fler sökande än platser görs ett urval av sökande. Då konkurrerar du med betygen och ditt meritvärde. Meritvärdet får du fram genom att lägga ihop dina 16 bästa betyg plus betyg för moderna språk. Meritvärdet står även på gymnasieantagningens sida när du har loggat in.

Betygspoäng: A=20 B=17,5 C=15 D=12,5 E=10

Exempel: Om du har E i alla ämnen och har läst modernt språk blir meritvärdet 170 och har du A i alla ämnen blir det 340.

OBS! Du söker på vårterminsbetyget.

Prao, Praktisk arbetslivsorientering är ett sätt att ge mer kunskap om arbetslivet och om olika yrkesområden. Elever i årskurs 8 har prao i två veckor.

Datum för prao:

Futurum: veckorna 6 och 7 samt 16 och 17

Gransäter: veckorna 40 och 41

Gröna Dalen: veckorna 45 och 46

Västerängen: veckorna 12 och 13

Eleven söker i första hand sin egen praoplats. Att söka sin egen plats är en del i ett entreprenöriellt lärande, det vill säga ta eget initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Det ger träning i att ta kontakt med arbetsplatser och presentera sig själv.

Om man vill genomföra PRAO på någon av kommunens förskolor kontaktar man studie- och yrkesvägledaren på sin skola för information om vilka förskolor som har möjlighet att ta emot elever för PRAO.

Vid frågor, vänligen kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Riskbedömning och försäkringar
Handledaren ska anpassa arbetsuppgifterna efter din ålder och mognad. Du får bara utföra lättare och riskfritt arbete. Skolan ansvarar för att praoplats väljs med omsorg så att du inte utsätts för risker.

Skolan och handledaren ska göra en riskbedömning av praktikplatsen. Handledaren och arbetsplatsen har huvuddelen av ansvaret för att skydda dig från risker under din prao. Du har olycksfallsförsäkring genom Håbo kommun.


Intyg, arbetstider och omdöme
När du har din prao arbetar du högst sju timmar per dag med uppehåll för lunch, 30-60 minuter. Din arbetstid ska inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter 20.00. När du har avslutat din prao ska din handledare fylla i ett intyg med närvaro och omdöme.


Ersättning för lunch och reseersättning
Du kan äta lunch på närmaste kommunala skola som ligger närmast din praoplats om den är i Håbo kommun.

Om det är längre än 1 kilometer till närmaste skola eller skolrestaurang från praktikplatsen kan du få ersättning för lunch. Ersättningen är 30 kronor per dag. Skolan ger inte ersättning om du blir bjuden på lunch av arbetsplatsen. Det är ditt ansvar som elev att lämna blanketten till skolans studie- och yrkesvägledare eller expedition.

Om det är längre än 4 km från ditt hem till din praktikplats kan du få åkkort.

Andra studieformer

Komvux
Här kan du studera om du saknar något eller några kurser för att bli behörig till en viss utbildning.

Yrkeshögskola
Yrkesutbildning där det ingår mycket praktik. Du behöver ha en gymnasieexamen för att kunna söka.

Högskola/universitet
Högre utbildningsform som finns både som yrkesexamen och som generell examen.

Folkhögskola
En utbildningsform där du antingen kan läsa in behörighet för högre utbildningar eller studera en yrkesutbildning.

Skriv ut