Lyssna

Studie- och yrkesvägledning

Du som är elev eller vårdnadshavare är välkommen till studie- och yrkesvägledaren för att prata om studier, yrken, prao eller för att ställa frågor.

Skolan har ett viktigt uppdrag i att stödja eleverna för att göra väl underbyggda val. Alla elever har rätt till studie- och yrkesvägledning som utgår från elevens behov och förutsättningar.

Studie- och yrkesvägledning ska vara både en del av den ordinarie undervisningen och genom stöd från skolans studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa till med:

  • att prata om studier och hur du gör egna väl genomtänkta val till studier
  • val till gymnasiet
  • prao för elever i årskurs 8
  • information om yrken och vägar dit

Vägledning sker genom enskilda samtal, men även som information i grupp.
Vi pratar om intressen, förmågor, egenskaper och önskemål i relation till olika alternativ till utbildning.

Välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledaren på din grundskola

Att tänka på när du ska välja utbildning

  1. Tänk på vilka intressen du har, vad gillar du att göra? Dina förmågor och styrkor, favoritämnen.
  2. Vilka utbildningar finns i relation till vad du gillar och dina önskemål?
  3. Vad behöver du göra för att kunna söka den utbildning du vill?

För att vara behörig att söka till gymnasiet behöver du för yrkesprogrammen ha minst betyget E i engelska, matematik och svenska samt minst fem andra ämnen. För högskoleförberedande program krävs minst betyget E i engelska, matematik och svenska samt nio andra ämnen.

Ansökan

Ansökningstiden är 15 januari - 15 februari och omvalsperioden är 16 april - 15 maj.
Du som är folkbokförd i Håbo ansöker genom Gymnasieantagningen i StorSthlm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagning

Preliminärt resultat går att se från den 16 april.
Slutgiltigt besked visas från den 2 juli.

Var går det att söka?

Det är olika antagningsregler beroende på var du bor och vad du har tänkt att söka för utbildning.
Information om antagningsregler och samverkansavtal i Håbo kommun

Jämför gymnasieprogram - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighetsvisaren - jämför högskolebehörighet från olika program - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Urval och meritvärde

Om det finns fler sökande än platser görs ett urval av sökande. Då konkurrerar du med betygen och ditt meritvärde. Meritvärdet får du fram genom att lägga ihop dina 16 bästa betyg plus betyg för moderna språk. Meritvärdet står även på gymnasieantagningens sida när du har loggat in. Det är vårterminsbetyget som används i slutantagningen.

Betygspoäng: A=20 B=17,5 C=15 D=12,5 E=10

Exempel: Om du har E i alla ämnen och har läst modernt språk blir meritvärdet 170 och har du A i alla ämnen blir det 340.

Räkna ut ditt meritvärde- Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prao betyder Praktisk arbetslivsorientering och är ett sätt att ge mer kunskap om arbetslivet och om olika yrkesområden. Elever i årskurs 8 har prao i två veckor.

Skola

Veckor för prao

Futurumskolan

veckorna 6 -7 samt 16-17

Gransäterskolan

veckorna 40-41

Gröna Dalenskolan

veckorna 45-46

Västerängskolan

veckorna 12-13


Du som elev söker i första hand din egen praoplats. Att söka din egen plats är en del i ett entreprenöriellt lärande, det vill säga ta eget initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Det ger träning i att ta kontakt med arbetsplatser och presentera dig själv.

Om du vill genomföra PRAO på någon av kommunens förskolor kontaktar du studie- och yrkesvägledaren på sin skola för information om vilka förskolor som har möjlighet att ta emot elever för PRAO.

Vid frågor, välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Riskbedömning och försäkringar

Handledaren ska anpassa arbetsuppgifterna efter din ålder och mognad. Du får bara utföra lättare och riskfritt arbete. Skolan ansvarar för att praoplats väljs med omsorg så att du inte utsätts för risker.

Skolan och handledaren ska göra en riskbedömning av praktikplatsen. Handledaren och arbetsplatsen har huvuddelen av ansvaret för att skydda dig från risker under din prao. Du har olycksfallsförsäkring genom Håbo kommun.

Intyg, arbetstider och omdöme

När du har din prao arbetar du högst sju timmar per dag med uppehåll för lunch, 30-60 minuter. Din arbetstid ska inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter 20.00. När du har avslutat din prao ska din handledare fylla i ett intyg med närvaro och omdöme.

Ersättning för lunch och reseersättning

Du kan äta lunch på närmaste kommunala skola som ligger närmast din praoplats om den är i Håbo kommun.

Om det är längre än 1 kilometer till närmaste skola eller skolrestaurang från praktikplatsen kan du få ersättning för lunch. Ersättningen är 30 kronor per dag. Skolan ger inte ersättning om du blir bjuden på lunch av arbetsplatsen. Det är ditt ansvar som elev att lämna blanketten till skolans studie- och yrkesvägledare eller expedition.

Om det är längre än 4 km från ditt hem till din praktikplats kan du få åkkort.

Vuxenutbildning (Komvux)

Här kan du studera om du saknar något eller några kurser för att bli behörig till en viss utbildning. Vuxenutbildningen erbjuder också yrkesutbildningar.

Håbo Vuxenutbildning

Yrkeshögskola

Yrkesutbildning där det ingår mycket praktik. Du behöver ha en gymnasieexamen för att kunna söka.

Hitta utbildning - Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan och behörighet - Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskola/universitet

Högre utbildningsform som finns både som yrkesexamen och som generell examen.

Behörighetsvisaren - jämför högskolebehörighet från olika program - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhögskola

En utbildningsform där du antingen kan läsa in behörighet för högre utbildningar eller studera en yrkesutbildning. Folkhögskolor erbjuder även allmän kurs för dig som inte har en gymnasieexamen.

Om folkhögskola (folkhogskola.nu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut