Lyssna

Söka gymnasium

Här kan du läsa om hur du ansöker till gymnasiet. Olika regler gäller beroende på vilken utbildning du vill gå och på vilken gymnasieskola du väljer.

Om du har frågor om gymnasieantagningen ska du i prata med studie- och yrkesvägledare på din nuvarande skola.

Om du vill byta under läsåret eller till årskurs 2 eller 3 kontaktar du den skola du är intresserad av direkt.

Vill du läsa en utbildning utanför Storsthlm?

Alla elever som bor i Håbo söker till gymnasiet genom antagningskansliet Storsthlm. Om du vill gå en utbildning i en annan del av Sverige så skickar antagningskansliet vidare din ansökan till rätt antagningskansli.

I januari skickar Gymnasieantagningen ut lösenord till alla elever som ska söka till gymnasiet. Lösenordet använder du för att logga in på antagningskansliets webbsida och göra din ansökan.

15 januari- 15 februari

Ansökan till gymnasievalet är öppen inför preliminära antagningen.

16 april- 15 maj

Ansökan till gymnasievalet är öppen inför slutantagningen.

Sista dag för att ansöka till gymnasiet är den 15 maj 2024. Ansökan stänger för omval klockan 23.59.

Om du skickar in din ansökan eller gör en ändring i din ansökan efter den 15 maj antas du om det finns platser över.

2 juli

Slutantagningen är klar den 2 juli. Då kan du logga in på antagningens webbsida för att se på vilken skola du blivit antagen. Efter slutantagningen börjar reservantagningen.

12 augusti

Skolorna tar över reservantagningen. Om du vill byta skola kontaktar du den skola du är intresserad av direkt så berättar de hur du ska göra.

Viktiga datum för gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella gymnasieprogram

Olika antagningsregler gäller beroende på vilken skola du vill gå på.

Håbo har ett samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län om nationella program. Samverkansavtalet påverkar antagningen. Samverkansavtalet omfattar också Berga Naturbruksgymnasium som drivs av Region Stockholm.

Samverkansavtalet innebär att:

 • Elever från Håbo tas emot på samma villkor som elever i Stockholms län till nationella program i Håbo och Stockholms län.
 • Betyget avgör om eleven antas.
 • Elever som bor utanför samverkansområdet tas emot om det finns platser över även om de har högre betyg.

För introduktionsprogram gäller särskilda regler.

Håbo kommun har ett samverkansavtal med Enköpings kommun. Samverkansavtalet gäller följande nationella program på Westerlundska gymnasiet:

 • Bygg- och anläggning inriktning husbyggnad
 • Bygg- och anläggning inriktning måleri
 • El- och energi inriktning dator och kommunikation
 • El- och energi inriktning elteknik
 • Estet inriktning musik
 • Fordon- och transport inriktning karosseri och lackering
 • Fordon- och transport inriktning lastbil och mobila maskiner
 • Fordon- och transport inriktning personbilsteknik
 • Handel och administration
 • Restaurang och livsmedel inriktning kök och servering
 • Vård och omsorg

Samverkansavtalet innebär att:

 • Elever från Håbo tas emot på samma villkor som elever i Enköping till de aktuella utbildningarna på Westerlundska.
 • Betyget avgör om eleven antas.
 • Elever som inte bor i Enköping eller Håbo tas emot om det finns platser över även om de har högre betyg.

Om du söker en utbildning i Enköping som inte omfattas av samverkansavtalet tas du emot om det finns platser över.

Mottagande i första hand på grund av särskilda skäl

Om du har särskilda skäl utifrån dina personliga förhållanden så kan Enköping bedöma att du ändå ska bli mottagen i första hand. Särskilda skäl skall vara skriftliga och ska skickas in till Gymnasieantagningen Storsthlm i samband med ditt gymnasieval. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information.

Nationella program kan du söka även i andra kommunala skolor utanför samverkansområdet Stockholm- Håbo.

Kommunala skolor utanför Håbos samverkansområde prioriterar i första hand:

 • elever från den egna kommunen,
 • elever från sitt eget samverkansområde
 • elever från samverkansområden där det nationella programmet inte finns.
 • elever från samverkansområden där den nationella inriktningen inte finns

Dessa elever konkurrerar om platser med sina betyg.

Kommunala skolor utanför vårt samverkansområde prioriterar i andra hand:

 • elever från kommuner där programmet och den nationella inriktningen finns
 • elever från samverkansområden där programmet eller den nationella inriktningen finns

Dessa elever elever har möjlighet att komma in på programmet om det blir platser över. Det gäller även om de har högre betyg. Det kallas att de tas emot som sökande i andra hand.

Eftersom samverkansområdet Storsthlm har de flesta nationella program och inriktningar innebär det att elever från Håbo som söker utbildningar utanför samverkansområdet i regel blir mottagna i andra hand.

Reglerna gäller även utbildningar som anordnas av regioner till exempel naturbruksgymnasium.

Om du har börjat en utbildning som du är antagen till som sökande i andra hand så har du inte rätt att få inackorderingsbidrag.

Mottagande i första hand på grund av särskilda skäl

Om du har särskilda skäl utifrån dina personliga förhållanden så kan skolkommunen bedöma att du ändå ska bli mottagen i första hand. Särskilda skäl skall vara skriftliga och ska skickas in till Gymnasieantagningen Storsthlm i samband med ditt gymnasieval. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information.

Nationella program kan du söka på fristående skolor i hela Sverige.

 • Fristående skolor är öppna för alla elever oavsett var du bor.
 • Betyget avgör om du kommer in.

NIU-utbildningar är vanliga nationella program med en idrottsutbildning som godkänts av Skolverket.

Normalt söker du först till idrottsutbildning genom det ansvariga idrottsförbundet.

Om du blir antagen till idrottsutbildningen söker du sedan till det nationella programmet på vanligt sätt.

Om utbildningen är på en kommunal skola gäller samma regler som till vanliga nationella program. Det innebär att du är beroende av i vilken kommun du är folkbokförd i och vilka avtal de har med skolkommunen. Du är alltså inte garanterad en plats på skolan trots att du antagits till en idrottsutbildning genom idrottsförbundet.

Många skolkommuner vill inte ta emot elever till NIU utan att det finns ett samverkansavtal med hemkommunen.

Håbo kommun har samverkansavtal om NIU med:

 • Kommunerna i Stockholms län,
 • Enköpings kommun om vissa utbildningar

Avtal med övriga kommuner prövas från år till år när det blir aktuellt.

Om det inte finns ett samverkansavtal mellan skolan och Håbo kommun har du normalt inte heller rätt att få inackorderingsbidrag om du måste bo på skolorten.

Information från Storsthlm om NIU Länk till annan webbplats.

Läs mer och ansök om inackorderingsbidrag

LIU-utbildningar är vanliga nationella program med en idrottsprofil. Till skillnad från NIU är utbildningen inte godkänd av Skolverket och har ingen särskild status i samband med antagning.

Håbo tecknar inte särskilda samverkansavtal för att hantera elever antagna till LIU.

Om utbildningen är på en kommunal skola gäller därför samma regler som till vanliga nationella program. Det innebär att du är beroende av i vilken kommun du är folkbokförd i och vilka avtal de har med skolkommunen. Du är alltså inte garanterad en plats på skolan.

Om det inte finns ett samverkansavtal mellan skolan och Håbo kommun blir du normalt mottagen som sökande i andra hand och har därför inte heller rätt att få inackorderingsbidrag om du måste bo på skolorten.

Läs mer och ansök om inackorderingsbidrag

Det finns ett fåtal program och inriktningar som är riksrekryterande- både på kommunala skolor och friskolor. Dessa är godkända av Skolverket

En riksrekryterande utbildning:

 • är öppna för alla elever oavsett var de bor
 • har särskilda antagningsregler till exempel uttagningstest

Till riksrekryterande idrottsutbildningar finns särskilda urvalsförfaranden som brukar börja under hösten året innan antagningen.

Om du blivit antagen till en riksrekryterande utbildning har du rätt till inackorderingsbidrag om du behöver bo långt hemifrån.

Skolverkets information om gymnasieskolans program Länk till annan webbplats.

Introduktionsprogram - för dig som inte är behörig till ett nationellt program

Olika antagningsregler gäller beroende på vilket introduktionsprogram du vill gå.

Programriktat val finns både för yrkesförberedande eller högskoleförberedande program. Efter utbildningen kan du söka till ett nationellt program.

Målet är att du

 • ska få en utbildning inriktad mot ett visst nationellt program
 • blir behörig snabbt och kunna antas till programmet

Programmets innehåll

 • grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i
 • gymnasiekurser inom programmet
 • praktik på arbetsplats (APL) om programmet är ett yrkesprogram.

Vem som får läsa programinriktat val (IMV)

För att få läsa programmet behöver du ha godkänt i

 • Svenska eller svenska som andra språk
 • Matematik eller engelska
 • Fyra andra ämnen

Det här behöver du tänka på

Programmets studieplan kan skilja sig mellan olika skolor. Du kan ingå i en klass eller i en egen grupp.

Studietakten kan vara snabb eftersom du ska kunna komma ikapp och bli behörig. Du ska helst vara färdig med introduktionsprogrammet på ett år.

Regler för antagning

Håbo kommun har ett samverkansavtal med kommunerna Stockholms län om IMV för grupp. Det innebär att alla elever söker på sitt betyg, oavsett vilken kommun de kommer ifrån.

På vissa skolor finns också IMV för enskild elev. Den utbildningen ingår inte i samverkansavtalet. En kommunal skola tar i första hand emot elever från sin egen kommun.

Om utbildningen är på en fristående skola ansöker alla elever på samma villkor.

Yrkesintroduktion är oftast inriktat mot ett särskilt yrkesprogram. Yrkesintroduktion leder till vidare studier på ett yrkesprogram eller till att du ska kunna söka arbete.

Mål är att

 • du blir behörig till ett yrkesprogram eller får en utbildning som hjälper dig att få ett arbete.

Programmets innehåll

 • Praktik på arbetsplats (APL)

Programmet kan även innehålla

 • grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i
 • gymnasiekurser, till exempel yrkeskurser
 • andra insatser som hjälper dig i ditt lärande.

Vem som får läsa yrkesintroduktion (IMY)

 • Du som inte är behörig till ett yrkesprogram.

För att läsa yrkesintroduktion behöver du kunna följa utbildningen på svenska.

Det här behöver du tänka på

Programmets studieplanen skilja sig mellan olika skolor. Utbildningen kan anpassas efter just ditt behov.

Antagningsregler

Din hemkommun måste godkänna din ansökan. Håbo godkänner i första hand utbildningar inom samverkansområdet.

En kommunal skola tar i första hand emot elever från den egna kommunen. Håbo har samverkansavtal med Stockholms län om vissa IMY-utbildningar.

Individuellt alternativ är en utbildning för dig som saknar godkända betyg, behöver en anpassad utbildning eller behöver utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Mål är att

 • du läser vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller att du ska kunna söka arbete.

Programmet kan innehålla

 • grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i
 • gymnasiekurser (till exempel yrkeskurser)
 • andra insatser som till exempel praktik.

Vem som får läsa individuellt alternativ (IMA)

 • du som inte är behörig till ett yrkesprogram.

Det här behöver du tänka på

Utbildningen är anpassad efter ditt behov.

Antagningsregler

Din hemkommun måste godkänna din ansökan.

Individuellt alternativ finns på Fridegårdsgymnasiet. Håbo kommun godkänner bara utbildning utanför kommunen om du har särskilda skäl.

En kommunal skola tar i första hand emot elever från den egna kommunen till IMA.

Språkintroduktion är en utbildning för dig som är ny i Sverige och behöver lära dig det svenska språket.

Mål är att

 • du får en utbildning i svenska så du kan börja en utbildning i gymnasiet eller annan utbildning.

Programmet innehåller

 • Svenska eller svenska som andra språk på grundskolenivå.

Programmet kan även innehålla

 • kurser och ämnen som du behöver för din fortsatta utbildning
 • grundskoleämnen
 • gymnasieämnen
 • andra insatser till exempel praktik

Vem som får läsa språkintroduktion (IMS)

 • du som är ny i Sverige och behöver öka dina kunskaper i svenska.

Det här behöver du tänka på

 • Programmets studieplanen kan skilja sig mellan olika skolor.
 • Utbildningen kan anpassas efter just ditt behov.

Antagningsregler

Din hemkommun måste godkänna din ansökan.

Språkintroduktion finns på Fridegårdsgymnasiet. Håbo kommun godkänner bara utbildning utanför kommunen om du har särskilda skäl.

En kommunal skola tar i första hand emot elever från den egna kommunen till IMS.

Skriv ut