Kontakta barn- och elevhälsan på Fridegårdsgymnasiet

 Lyssna

Skolkurator

 

Ansvarsområden: Ekonomiprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet, teknikprogrammet.

0171-538 52

 

Skolkurator

Ansvarsområden: AST-programmen, Introduktionsprogrammen och anpassad gymnasieskola.

0171-527 31

 

Specialpedagog

070-597 80 28

 

Skolsköterska

0171-538 51
076-17 73 13

Övergripande mailadress till studie- och yrkesvägledarna

syv.fridegard@edu.habo.se

Anette Lokvist, studie- och yrkesvägledare


Ansvarsområde: Ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet, teknikprogrammet.

0171-538 55

Kristina Löhr Johannesson, studie- och yrkesvägledare

Ansvarsområde: AST-programmen, barn- och fritidsprogrammet och introduktionsprogrammen0171-65 87 22