Lyssna

Förskola och skola för flyktingar, ej folkbokförda och nyanlända

Barn och ungdomar under 18 år som omfattas av massflyktsdirektivet eller har sökt asyl i Sverige har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola i Sverige. Utbildningen anpassas efter elevernas behov och förkunskaper. Även andra barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige kan ha rätt att gå i skolan.

Vi behöver fastställa barnets status i Sverige

Rätten till utbildning är olika beroende på vilket status ditt barn har i Sverige.

Information från Skolverket om rätten till utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kontrollerar först att barnet har rätt till utbildning i Sverige och bor i Håbo kommun. Alla ansökningar hanteras centralt.

Förskola - för barn 1-5 år

Det är inte säkert att ditt barn får gå på den förskola som du önskat, det beror på om det finns plats.

Vi kommer att skicka ett erbjudande till dig inom 4 månader från ansökan.

Du som är vårdnadshavare måste svara på erbjudandet. Om det finns två vårdnadshavare behöver båda samtycka till att barnet börjar på förskolan.

Förskolan tar kontakt med dig för att bestämma när barnet ska börja.

Förskoleklass och grundskola- för barn 6- 15 år

Det är inte säkert att ditt barn får gå på den skola som du önskat, det beror på om det finns plats.

När barnets rätt till utbildning har bekräftats får du erbjudande om vilken förskola eller skola ditt barn har fått en placering på.

Du som är vårdnadshavare måste svara på erbjudandet. Om det finns två vårdnadshavare behöver båda samtycka till att barnet börjar på skolan.

Skolan tar kontakt med dig för att bestämma när barnet ska börja.

Gymnasieskolan - för barn 16- 19 år
Elever som är i gymnasieåldern och har behov av en utbildning med tyngdpunkt i svenska erbjudas i första hand plats på introduktionsprogrammet språkintroduktion på Fridegårdsgymnasiet.

Skolan tar kontakt med dig för att bestämma när eleven ska börja.

Skriv ut