Lyssna

Magnus Westerlund, rektor

Ansvarsområden:  Elevhälsan, serviceteamet, elevråd, trygghetsteamet, övergripande ansvar för skolan.

 

magnus.westerlund@habo.se

0171-46 84 08

 

Jukka Salo, biträdande rektor

Ansvarsområden: Anpassad gymnasieskola, samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och teknikprogrammet.

 

jukka.salo@habo.se

0171-65 84 52

 

Tobias Eriksson, biträdande rektor

Ansvarsområden: AST-programmen, barn- och fritidsprogrammet och naturvetenskpsprogrammet.

 

tobias.eriksson@habo.se

0171-66 21 48

 

Karolina Holm, biträdande rektor

Ansvarsområden: Introduktionsprogrammen

karolina.holm@habo.se

0171-46 43 53

 


Skolkurator

 

Ansvarsområden: Ekonomiprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet, teknikprogrammet.

0171-538 52

 

Skolkurator

Ansvarsområden: AST-programmen, Introduktionsprogrammen och anpassad gymnasieskola.

0171-527 31

 

Specialpedagog

070-597 80 28

 

Skolsköterska

0171-538 51
076-17 73 13

Övergripande mailadress till studie- och yrkesvägledarna

syv.fridegard@edu.habo.se

Anette Lokvist, studie- och yrkesvägledare


Ansvarsområde: Ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet, teknikprogrammet.

0171-538 55

Kristina Löhr Johannesson, studie- och yrkesvägledare

Ansvarsområde: AST-programmen, barn- och fritidsprogrammet och introduktionsprogrammen0171-65 87 22

Barn- och fritidsprogrammet

0171-529 83

Ekonomiprogrammet

0171-538 58

Samhällsvetenskapsprogrammet

0171-538 68

Naturvetenskapsprogrammet

0171-538 72

Teknikprogrammet

0171-538 60

Nationella program med AST-profil

0171-538 73 0171-538 44

Introduktionsprogrammen
0171-46 43 53

Anpassad gymnasieskola


0171-527 70