Lyssna

Introduktionsprogrammen

- Individuellt alternativ

- Individuellt alternativ med AST-profil

- Språkintroduktion

Behöver du komplettera dina grundskolestudier, förbereda dig inför ett nationellt program eller för arbetslivet? Välkommen till oss! Introduktionsprogrammen på Fridegårdsgymnasiet förbereder dig inför ditt äventyr - framtiden.

För dig som inte uppnått behörighet till de nationella programmen finns Introduktionsprogrammen på Fridegårdsgymnasiet som en möjlighet att läsa in de betyg som saknas. Studierna ska leda till behörighet till ett nationellt program, förbereda dig för arbetsmarknaden eller en annan utbildning.

Utbildningen anpassas efter dig

Du får en individuell studieplan som innehåller de kurser du ska läsa. Vad din studieplan innehåller beror på vad du saknar från grundskolan och vad du vill göra i framtiden. Utbildningstiden varierar mellan 1- 3 år.

Här får du hjälp och stöd

Vi lägger stor vikt vid motivationsskapande insatser. Våra elevassistenter stöttar och hjälper dig.

Vi har också en praktikssamordnare som kan erbjuda individuellt anpassad praktik som löper parallellt med studierna. Syftet är att att öka motivationen och förbereda dig inför yrkeslivet.

Vi har en specialpedagogisk profil

Den specialpedagogiska profilen passar extra bra för dig som behöver mycket stöd i skolan.

All personal har erfarenhet av att undervisa elever utifrån individuella behov. Här arbetar utbildade ämneslärare och elevassistenter som kontinuerligt fortbildas och handleds i pedagogiska frågor. Vi har en specialpedagogiskt anpassad arbetsmiljö för att alla elever ska få det lugn som studierna kräver

Olika introduktionsprogram har olika inriktning och behörighet.

Individuellt alternativ är till för dig som:

  • Gått klart årskurs 9 i grundskolan
  • Inte är behörig till ett yrkesprogram

Språkintroduktion är till för dig som:

  • Kommit till Sverige nyligen
  • Behöver en gymnasieutbildning där du lär dig svenska

Fridegårdsgymnasiet tar i första hand emot elever folkbokförda i Håbo.

Individuellt alternativ har som syfte att få elever att gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ utformas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar, både grundskole- och gymnasieämnen kan ingå samt andra delar som anses motivationsskapande.

På Introduktionsprogrammen på Fridegårdsgymnasiet finns en särskild inriktning för elever inom AST - autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska diagnoser. Eleverna erbjuds en särskilt anpassad arbetsmiljö och personalen har utbildning inom området.

För att du ska kunna tas emot på ett individuellt alternativ med AST profil behöver även samlade utredningen visat att du har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat. Din diagnos ska styrkas med diagnosunderlag eller ett intyg från behandlande läkare eller psykolog.

Så här ansöker du till AST-profil

Språkintroduktion är en utbildning för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige.

Utbildningen har tyngdpunkt på det svenska språket för att ungdomarna ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Om du inte är folkbokförd i Sverige

Om du inte har ett svenskt personnummer behöver vi fastställa din status i Sverige innan du kan börja skolan.

Ansökan om plats för barn ej folkbokförda i Sverige Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer ?

Välkommen att kontakta oss

Skriv ut