Lyssna

Administration, handel och varuhantering

Anpassad gymnasieskola

Tycker du om att arbeta med service och trivs att möta människor? Då kan administration, handel och varuhantering vara något för dig. Programmet riktar sig till dig som är tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola.

Det här får du lära dig på programmet

 • Du lära dig om försäljning, inköp och varuflöden.
 • Du får lära dig hur man arbetar med transport och distribution av varor, det som kallas logistik.
 • Du får lära dig om marknadsföring och hur verksamheter kan utvecklas.
 • Du får lära dig administrativt arbete och arbete med ekonomi inom företag och offentlig förvaltning.
 • Du får möjlighet att lära dig om kommunikation och kundservice så att du kan arbeta med konferens- och receptionsarbete.
 • Du får kunskaper om hur man hanterar verktyg och maskiner som kan användas inom handel, administration och varuhantering.
 • På programmet får du träna dig att arbeta med andra och att med god service möta människor. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.
 • Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Genom att ha teman varje läsår får vi in de övergripande kunskapsområdena i läroplanen. Exempel på teman är demokrati, sex och samlevnad, sociala medier, framtid, hälsa, fritid och miljö.

Vad kan jag göra efter gymnasiet?

Programmet är yrkesinriktat. Det innebär att du kan börja arbeta direkt efter avslutade studier.

Du kan också studera vidare på till exempel vuxenutbildning, folkhögskola eller yrkeshögskola.

Du får prova att driva en butik

Undervisningen utgår ifrån vår butik ”Våga växa”. Butiken drivs som ett UF-företag.

 • Du är med i hela processen från att starta företaget till att i slutet av läsåret avsluta företaget.
 • Du är med och köper in material, tillverkar varor, frontar, säljer och inventerar. Du är också med och sköter butikens ekonomi.
 • Alla kurser utgår från arbetet kring butiken, även matematik, svenska och engelska.

Våga växa- Ung Företagsamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får kontakt med arbetslivet

Under dina fyra år hos oss får du gå Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i totalt 22 veckor. Det innebär att du får du praktisera dina kunskaper och utföra dina kurser på en eller flera arbetsplatser.

 • APL är individuellt anpassat, vilket innebär att du antingen är ute i grupp eller själv.
 • APL ger dig erfarenhet, kontakter och du lär dig saker som inte står i skolböckerna.
 • APL är en viktigt del av utbildningen.

Administration, handel och varuhantering är ett nationellt program inom anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola). För att kunna bli antagen till programmet behöver du:

 • Tillhöra målgruppen för anpassad gymnasieskola
 • Klara att följa ett nationellt program på anpassad gymnasieskola

Det är din hemkommun som fattar beslut om om vilken typ av utbildning du behöver utifrån dina förutsättningar.

Förlängd barnbidrag

Om du börjar anpassad gymnasieskola får du förlängt barnbidrag istället för studiebidrag.

Skolan skickar in underlag till Försäkringskassan när du börjar anpassad gymnasieskola.

Försäkringskassan- Barnbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är för dig som behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Du kan ansöka om aktivitetsersättning från och med det år du fyller 19 år.

Försäkringskassan- Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du arbeta efter gymnasiet ?

Programmet är yrkesinriktat. Det innebär att du kan börja arbeta direkt efter avslutade studier.

 • Skolan hjälper dig med inskrivning på Arbetsförmedlingen i samarbete med LSS-handläggare.
 • Du kan ha lönebidragsanställning eller vanlig anställning.
 • Det finns möjlighet att ansöka om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga efter avslutad skolgång.

Vill du studera vidare efter gymnasiet?

Du som gått anpassad gymnasieskola kan gå utbildningar i:

 • Vuxenutbildning, Komvux som anpassad utbildning
 • Folkhögskola
 • Yrkeshögskola

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta rätt utbildning.

Ansök till daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en arbetsplats för dig som har en funktionsnedsättning. Din arbetsplats och dina aktiviteter anpassas utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Skolan tillsammans med LSS- handläggaren hjälp dig med ansökan till Daglig verksamhet

Daglig verksamhet har ett brett utbud. De erbjuder alltifrån verksamheter som är individuellt anpassade med hög personaltäthet till APV (arbetsplatsförlagd verksamhet) ute på företag, vilket i förlängningen kan leda till anställning.

Daglig verksamhet- arbete, sysselsättning och aktiviteter

Välkommen att kontakta oss

Skriv ut