Lyssna

Du som fyller 20 år

Om du går kvar på gymnasiet höstterminen det år du fyller 20 år så gäller särskilda regler för dig som påverkar reseersättning, inackorderingsbidrag och dina möjligheter att byta utbildning.

Du behöver ansöka om studiemedel från CSN

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år så betalas inte längre studiebidragen ut automatiskt.

Istället kan du ansökan om studiemedel från CSN. Bidraget du får är högre men du måste själv betala för vissa saker.

Information om studiemedel från CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in ansökan om studiemedel i god tid

Det finns inget sista datum för att ansöka, men du kan bara få studie­medel för fyra veckor bakåt i tiden från den vecka CSN får in din ansökan.

Studiemedel – Bidrag och studielån - CSN Länk till annan webbplats.

Du får inte byta utbildning

Från och med hösten det år du fyller 20 år kan du inte längre börja ett nytt program på gymnasiet. Däremot får du självklart gå klart det program där du redan går.  Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Du får inte bidrag för inackordering

Du som går en utbildning som ligger så långt bort att du inte kan bo hemma kan inte längre få bidrag till inackordering. Det här gäller från höstterminen det år du fyller 20 år.

Information om inackorderingsbidrag

Du får inte skolkort och reseersättning

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du inte längre få ett busskort eller SL-kort för att resa till och från skolan. Istället får du betala dina resor själv med hjälp av ditt studiemedel från CSN. 

Elever som går på anpassad gymnasieskola omfattas av andra regler.

Information om reseersättning

Skriv ut