Lyssna

Studera utomlands

Svenska skolor i andra länder riktar sig till barn och ungdomar som är bosatta utanför Sverige. Många utlandsskolor tar också emot elever folkbokförda i Sverige.

Om du vill läsa ett gymnasieår utomlands kan du ansöka till din hemkommun om att få ersättning utbetalad till en skola i ett annat land. Det är inte något som kommuner är skyldiga att göra. Det är därför upp till varje enskild kommun om man tillåter det.

Håbo kommun betalar utlandsstudier om:

  • Skolan är godkänd av Skolinspektionen i Sverige
  • Eleven är folkbokförd i Håbo under hela utlandsvistelsen
  • Studierna motsvarar ett gymnasieprogram i Sverige och omfattar max ett läsår
  • Eleven är antagen till eller går i en utbildning i Sverige sedan tidigare och studierna och studieuppehållet är godkända av elevens nuvarande skola
  • Eleven kan vid behov återuppta i sin utbildning i Sverige efter utlandsåret
  • Studierna inte leder till att eleven behöver förlängd studietid på gymnasiet

Ersättningen som kommunen betalar motsvarar beloppet som skulle betalats ut om eleven gått på en fristående gymnasieskola i Sverige.

Tänk på att:

  • Kommunen betalar inga bidrag för boende eller resor. De kostnaderna måste du betala själv.
  • Utbildningen på en utlandsskola kan vara dyrare än det hemkommunen betalar. Då måste du själv betala mellanskillnaden.
  • Vissa kurser som du läser på din vanliga skola kanske saknas på utlandsskolan. Prata med din skola om dina planer och om möjligheten att komplettera eller läsa kurser på distans.

Vill du veta mer?

Riktlinjer för gymnasiestudier utomlands Pdf, 465 kB, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att sända ett mail till Barn- och utbildningskontoret i Håbo kommun:
barn.utbildning@habo.se

Skriv ut