Lyssna

Att läsa på folkhögskola

Du som är under 20 år och läser en gymnasieutbildning på en folkhögskola kan i vissa fall få bidrag från kommunen.

De flesta folkhögskolor har program som riktar sig till dig som inte avslutat din gymnasieutbildning. Programmet kallas för allmän kurs och syftar till att ge gymnasiekompetens och högskolebehörighet.

Om du är över 18 år söker du programmet direkt på den folkhögskola där du vill gå.

Du som går på folkhögskola måste själv betala för lunch, studielitteratur och vissa andra kostnader. I vissa fall kan du få hjälp av din hemkommun. Det är olika mellan kommuner.

Bidraget är för dig under 20 år

Syftet med bidraget är att du som ännu inte har fyllt 20 år ska ha råd att göra klart din gymnasieutbildning på en folkhögskola.

Om du går kvar på folkhögskolan det år du fyller 20 har du rätt att få studiemedel från CSN från och med höstterminen.

I Håbo kan du få bidrag för:

  • Lunch
  • Studielitteratur och administrativa avgifter andra studieomkostnader
  • Utbildningskostnad tills du fyller 18 år

För att få bidrag för måste du:

  • Ha Håbo kommun som hemkommun under studietiden
  • Ha rätt till gymnasieutbildning från Håbo kommun
  • Gå allmän kurs motsvarande en grundskole- eller gymnasieutbildning
  • Vara under 20 år och därmed inte ha rätt till studiemedel från CSN
  • Studierna ska ha planerats i samråd med en studie- och yrkesvägledare

Ersättningen för lunch och studielitteratur betalas direkt till folkhögskolan efter godkänd ansökan. Ersättningen betalas som längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Om du önskar börja på folkhögskola innan du fyller 18 år kan Håbo bevilja utbildningskostnaden om det finns särskilda skäl.

Resor till och från skolan

Om du uppfyller alla kraven och dessutom har mer än 6 km till skolan så kan du ha rätt till reseersättning.

Ansök om reseersättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om reseersättning

Övriga bidrag

Allmän kurs ger rätt till studiebidrag från CSN. Du kan också ansöka hos CSN för bidrag till inackordering om du vill bo på folkhögskolan.

Från och med hösten det år du fyller 20 år kan du ansöka hos CSN om studiemedel.

Information från CSN om att studera på folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut