Lyssna

Individuella program

Anpassad gymnasieskola

Ett individuella program är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i anpassade gymnasieskolan på grund av din funktionsnedsättning. Programmet kombinerar olika ämnen så att det passar dina förutsättningar.

Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper som gör att du ska kunna vara med att bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet.

Det här lär du dig på individuella program

 • Du får arbeta med att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra.
 • Du får lära dig matematik som du behöver i din vardag.
 • Du får lära dig om naturen och samhället.
 • Tillsammans med andra får du i utbildningen tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv.
 • Du får möjlighet att bättre förstå och använda den engelska som du hör och ser runt omkring dig till exempel i musik, filmer, spel och tidningar.
 • Du får lära dig att kunna visa andra vad du tänker och tycker med hjälp av till exempel dans, bild, musik och teater.
 • Du får kunskaper som ska ge dig möjlighet att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.
 • Du kan få göra praktik på en arbetsplats om skolan tror att det är bra för dig.

Varje läsår har vi teman i undervisningen som utgår från läroplanen. Exempel på teman är demokrati, sex och samlevnad, sociala medier, framtid, hälsa, fritid och miljö.

Vad kan jag göra efter gymnasiet?

Vi hjälper dig vidare till ditt nästa steg, antingen det är arbete, studier eller en annan meningsfull sysselsättning.

På ett individuellt program anpassas undervisningen utifrån dina behov. Här läser du sex ämnesområden:

 • språk och kommunikation,
 • individ och samhälle,
 • natur och miljö,
 • hem- och konsumentkunskap,
 • estetisk verksamhet,
 • idrott och hälsa.

Vår undervisning är praktiskt och konkret med tydliggörande pedagogik. Vi arbetar för ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma strategier, som vi följer upp regelbundet.

Vi fokuserar på kommunikationen

Undervisningen har stort fokus på kommunikation. Syftet är att utveckla din förmåga att kommunicera med andra.

Du får möjlighet att utveckla ditt tal och andra former av kommunikation. Vårt mål är att ge dig självförtroende att kommunicera och uttrycka dig i olika sammanhang.

Du kommer samtidigt utveckla ditt språk och ditt självbestämmande.

Vi arbetar med helhetssyn och samverkan

För oss är det viktigt att se hela din livssituation. Därför har vi nära samarbete med ditt nätverk.

Vid behov ordnar vi nätverksmöten som ska bidra till att vi alla arbetar på samma sätt och mot samma mål för ditt bästa.

Individuellt program är en del av anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola). För att kunna bli antagen behöver du:

 • Tillhöra målgruppen för anpassad gymnasieskola.
 • Inte klara av att följa ett nationellt program inom anpassad gymnasieskola.

Det är din hemkommun som fattar beslut om om vilken typ av utbildning du behöver utifrån dina förutsättningar.

Förlängd barnbidrag

Om du börjar anpassad gymnasieskola får du förlängt barnbidrag istället för studiebidrag.

Skolan skickar in underlag till Försäkringskassan när du börjar anpassad gymnasieskola.

Försäkringskassan- Barnbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är för dig som behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Du kan ansöka om aktivitetsersättning från och med det år du fyller 19 år.

Försäkringskassan- Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du studera vidare efter gymnasiet?

Du som gått anpassad gymnasieskola kan gå utbildningar i:

 • Vuxenutbildning, Komvux som anpassad utbildning.
 • Folkhögskola

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta rätt utbildning.

Ansök till daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en arbetsplats för dig som har en funktionsnedsättning. Din arbetsplats och dina aktiviteter anpassas utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Skolan tillsammans med LSS- handläggaren hjälp dig med ansökan till Daglig verksamhet

Daglig verksamhet har ett brett utbud. De erbjuder alltifrån verksamheter som är individuellt anpassade med hög personaltäthet till APV (arbetsplatsförlagd verksamhet) ute på företag, vilket i förlängningen kan leda till anställning.

Daglig verksamhet- arbete, sysselsättning och aktiviteter

Välkommen att kontakta oss

Skriv ut