Lyssna

Ansökan till AST-profil

För att kunna tas mot på ett program med AST -profil måste du ha genomgått en utredning som visar att du har en neuropsykiatrisk diagnos inom autism eller behov av en anpassad studiemiljö. Du måste kunna styrka det med ett intyg från en läkare eller en psykolog.

För att ansöka behöver du:

  • Grundskolebetyg och eventuella gymnasiebetyg.
  • Intyg från en läkare eller en psykolog som styrker en diagnos
  • En beskrivning av din studiehistorik och tidigare åtgärder från en eventuellt tidigare skola.

Ansök genom ditt antagningskansli

Om du ansöker till årskurs 1 och vill börja från höstterminen ansöker du genom ditt antagningskansli.

Om du redan har börjat på en gymnasieutbildning och vill byta till Fridegårdsgymnasiet ansöker du genom vår e-tjänst.

Om du ansöker till årskurs 1 och vill börja från höstterminen ansöker du genom ditt antagningskansli.

Du kan behöva ange en studievägskod till utbildningen du söker.

Program med AST-profil

Ansökningskod

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle

NANAS-FRG, profil AST

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

SABET-FRG, profil AST

Programinriktat val mot Naturvetenskapsprogrammet, för enskild elev

IMVNAfe- FRG, profil AST

Programinriktat val mot Samhällsvetenskapsprogrammet, för enskild elev

IMVSAfe-FRG, profil AST

Introduktionsprogrammet individuellt alterantiv

IMA-FRG, profil AST

 

Vi kommer att ta kontakt med dig och be dig komplettera med:

  • Grundskolebetyg och eventuella gymnasiebetyg.
  • Intyg från en läkare eller en psykolog som styrker en diagnos
  • En beskrivning av din studiehistorik och tidigare åtgärder från en eventuellt tidigare skola.

Underlaget ska skickas till:

Håbo kommun
Rektor Fridegårdsgymnasiet
746 80 Bålsta

Din skola behöver komplettera med en behovsblankett

Under gymnasieantagningen kommer din skola även behöva komplettera ansökan med en blankett som där ditt behov av stöd framgår.

Blanketten finns tillgänglig i antagningssystemet för skolor inom Storsthlm. Ansvarig på skolan laddar upp blanketten i antagningssystemet senast den 13 mars. Skolor utanför Storsthlm skickar den direkt till gymnasieantagningen Storsthlm.

Blankett- särskilt behovsstöd Pdf, 318.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du redan har börjat på en gymnasieutbildning och vill byta till Fridegårdsgymnasiet ansöker du genom vår e-tjänst.

Ansök att byta till Fridegårdsgymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kommer att ta kontakt med dig och be dig komplettera med:

  • Grundskolebetyg och eventuella gymnasiebetyg.
  • Intyg från en läkare eller en psykolog som styrker en diagnos
  • En beskrivning av din studiehistorik och tidigare åtgärder från en eventuellt tidigare skola.

Underlaget ska skickas till:

Håbo kommun
Rektor Fridegårdsgymnasiet
746 80 Bålsta

När allt underlag har kommit till skolan gör elevhälsoteamet och rektorn en bedömning om eleven ska tas emot som sökande. Bedömningen sker utifrån varje elevs enskilda behov och önskemål.

Om du ansökt till nationellt program kommer ditt meritvärde avgöra om du blir antagen.

Välkommen att kontakta oss för mer information

Skriv ut