Lyssna

Våra elever ska känna trygghet, glädje och få studiero.

Välkommen till Futurum årskurs F-6

Vi betonar det viktiga i att lära med alla sinnen och att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare.

På Futurum vill vi lyfta fram varandras olikheter och ser det som en tillgång i undervisningen. Det är vårt ansvar att möta upp olika behov och förutsättningar.

Futurum F-6 ligger i ett lugnt villaområde med närhet till skogen, ängar och naturområden.
Här går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Vi delar lokaler med Futurum åk 7-9.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Frånvaroanmälan

Anmäl sjukdom och frånvaro via vår e-tjänst eller per telefon.

Lov och läsårstider

Under läsåret finns det lovdagar, planeringsdagar och helgdagar.

Genvägar

Trygghet och regler

Skolan ska vara en trygg plats som erbjuder lugn och arbetsro för både elever och personal.

Läs hur vi arbetar med frågor som trygghet, ordning, särskilt stöd och elevinflytande

Välkommen till fritids

På vårt fritidshem är det ofta full fart med roliga aktiviteter och spännande upptåg. Vi har fritidshem på alla våra kommunala grundskolor. Här följer de läroplanen och undervisningen ska stimulera elevernas utveckling, lärande och erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får också träna på att samarbeta och utveckla sina olika förmågor.

Kontakta fritids

Biblioteket - En viktig del i elevernas lärande och en källa till kunskap

Skolbiblioteket är en viktig resurs i undervisningen. Till biblioteket kan du som elev eller lärare komma och få hjälp att hitta och låna skön- och facklitteratur, uppslagsverk och tidsskrifter, eller få hjälp med boktips, informationssökning, källkritik, samt hjälp att söka i databaser och låna e-böcker och e-ljudböcker.

Välkommen till vårterminen 2024

Vårterminen börjar 10 januari och slutar 12 juni. Vi ser fram emot en lärorik vår tillsammans med våra elever!

Till våra läsårstider, studiedagar och lovdagar

Kontaktuppgifter

Kalmarleden 12, 746 37 BålstaKontaktsida för skolan