Lyssna

Trygghet och regler

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Vi är en KiVa-skola som arbetar med antimobbningprogrammet KiVa!

Läs mer om KiVa programmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn i skolan är försäkrade dygnet runt

Håbo kommun har en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i kommunen. Olycksfallsförsäkringen gäller hela tiden, alltså även när ditt barn inte är i skolan.

Genom olycksfallsförsäkringen kan du till exempel få hjälp med taxi om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan själv.

Skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen och diskrimineringslagen.

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Varje skola anpassar planen efter sin verksamhet och beskriver det förebyggande och åtgärdande arbetet.

I planen står det:

 • Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp
 • Beskrivning av vad personalen ska göra om det hänt något akut
 • Hur eleverna deltagit i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen
 • Hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar

Futurumskolans plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier publiceras så fort uppdatering är klar.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Futurum har ordningsregler som tagits fram tillsammans med eleverna.

Syftet med skolans ordningsregler är att skapa en skolmiljö och skoldag där alla kan känna sig trygga och trivas. Ordningsreglerna gäller alla och all tid du vistas i skolan och på fritids.

Ordningsregler på Futurum

 • Du visar respekt - för alla och vår miljö.
 • Du tar ansvar - för dig själv och dina saker.
 • Vi är en mobilfri skola och vi tar hand om vår skola tillsammans.Mobilerna lämnas in vid skoldagens början och lämnas åter vid skoldagens slut.
 • Du skapar trygghet - för alla på skolan
 • Vi har nolltolerans mot nedsättande jargong, skojbråk och annan kränkande behandling.
 • Samhällets lagar och regler gäller på skolområdet och omfattar alla som går på skolan, arbetar på skolan eller besöker skolan.
 • Skolan är drogfri (cigaretter, snus, alkohol, e-cigaretter och narkotika) för alla som vistas i skolan, på skolans område och under hela skoldagen.
 • Läsk, energidryck, godis, nötter och produkter som innehåller nötter får inte förtäras inne på skolan eller inom skolans område.
 • Förbud mot att spela in, filma eller fotografera varandra på skolans område eller på annan plats under skoldagen.

  Ordningsregler som ett verktyg för att främja studiero - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Trygghet och studiero - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Håbos kommunala skolor är det nolltolerans mot droger och alkohol. Det pågår ett aktivt arbete för att förebygga, tidigt upptäcka och agera vid oro och misstanke om användning.
Målet är att skolan ska vara en drogfri miljö.

Policy mot droger för Futurum åk F-6 Pdf, 554.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Det är skolans ansvar att möta upp olika behov och förutsättningar, vilket innebär att n del elever behöver olika former av stöd för att uppnå målen i skolarbetet. Stödet kan vara tillfälligt eller under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

Det är rektor som ansvarar för att varje barn får det stöd som behövs.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För oss på Futurm är det viktigt med ett bra samarbete mellan och er vårdnadshavare. Det kan se ut på olika sätt. Till exempel via:

 • veckobrev
 • rektors informationsbrev
 • utvecklingssamtal
 • samtal om omdömen
 • möten med vårdnadshavare digitalt eller fysiskt, i grupp, eller individuellt vid behov.

Du är alltid välkommen att kontakta ditt barns lärare om du undrar över något.

Förväntansdokument - för grundskola och vårdnadshavare i Håbo kommun Pdf, 973.2 kB, öppnas i nytt fönster.

På Futurum F-6 har eleverna elevråd och rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Skriv ut