Val och byte av skola

Du som är vårdnadshavare gör skolvalet under våren samma år som ditt barn ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7. Datum för skolvalet kan variera från år till år. Om du vill att ditt barn ska byta förskoleklass eller grundskola under pågående läsår gör du ansökan i vår e-tjänst.

Vill du gå en fristående skola?

Håbo kommun sköter bara placering i kommunens egna skolor.

Om du är intresserad av en fristående skola eller en skola i en annan kommun tar du själv kontakt med skolans huvudman.

Du väljer skola för ditt barn för att ha möjlighet att påverka vilken skola som ditt barn kan komma att börja i. Vårdnadshavares önskemål om skolplacering ska tillmötesgås så långt det är möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att en ansökan om skolval inte är någon garanti för att ditt barn får börja i den sökta skolan.

Regler för placering i skolan Pdf, 511.8 kB, öppnas i nytt fönster.

När är skolvalet?

Du gör skolvalet under våren samma år som ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7.

Vem får inbjudan till skolvalet?

Som vårdnadshavare får du en inbjudan att göra ett skolval, om du har ett barn som är:

  • folkbokfört i Håbo kommun som ska börja i förskoleklass,
  • ska börja årskurs 7 och går på en skola utan högstadium.

Inbjudan skickas till er folkbokföringsadress.

Hur gör jag skolvalet?

Du gör skolvalet i vår e-tjänst. Om du saknar dator eller inte har möjlighet att göra skolvalet i e-tjänsten, hör av dig till kontaktcenter på telefonnummer 0171- 525 00.

Frågor och svar om skolvalet

Du ansöker om att byta till en kommunal skola i Håbo använder du vår e-tjänst.

E-tjänsten är öppen under hela året och kräver e-legitimation. Om det finns två vårdnadshavare behöver båda ge sitt godkännande.

E-tjänsten Byte av skola (barn folkbokförda i Håbo) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst Byte av skola (barn ej folkbokförda i Håbo) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök i vår e-tjänst Inflyttning. Du kan ansöka om förskola, skola och fritidshem samtidigt.

E-tjänsten Inflyttning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn som inte är folkbokförda i Sverige kan i vissa fall ha rätt att gå i förskola och skolan i Sverige.

Rätten till utbildning ser olika ut beroende på anledningen till att du är i Sverige.

Ansök om förskola, grundskola och gymnasieskola för barn ej folkbokförd i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn som på grund av funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan eller i den anpassade grundskolan kan ha möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Mer information om specialskolor och hur du ansöker finns på specialpedagogiska skolmyndigheten webbsida.

Skolalternativ hos specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du flyttar från kommunen och inte längre ska ha din skolsplats är det viktigt att meddela oss.

Det är vårdnadshavare eller god man som är ansvarig för att meddela skolan om förändringar.

Anmäl utflytt- e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta våra skolor

Karta över skolor i Håbo

Klicka på bilden för att komma till en karta över Håbo

Skriv ut