Kontakta barn- och elevhälsan

Skolsköterska förskoleklass AB - årskurs 9 AB

0171-526 62

Skolsköterskan är på skolan måndag- fredag.

Skolsköterska föreskoleklass CD - årskurs 9 CD

0171-526 70

Skolsköterskan är på skolan måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Kurator förskoleklass - årskurs 5

0171-526 56 076-134 15 96

Kuratorn är på skolan måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Kurator årskurs 6 - årskurs 9

0171-529 33076-554 01 33

Kuratorn är på skolan måndag- fredag.

Skolsköterska förskoleklass AB - årskurs 9 AB

0171-526 62

Skolsköterskan är på skolan måndag- fredag.

Skolsköterska föreskoleklass CD - årskurs 9 CD

0171-526 70

Skolsköterskan är på skolan måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Kurator förskoleklass - årskurs 5

0171-526 56 076-134 15 96

Kuratorn är på skolan måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Kurator årskurs 6 - årskurs 9

0171-529 33076-554 01 33

Kuratorn är på skolan måndag- fredag.

Skolsköterska

0171-528 60

Kurator

0171-525 27

Skolsköterska

0171-528 60

Skolsköterskan är på skolan onsdagar och fredagar.

Kurator

0171-526 56 076-134 15 96

Skolkuratorn är på skolan varje torsdag.