Lyssna

Må bra - Trygghet - Lärande

Välkommen till Gransäterskolan

Gransäterskolan är en F-9-skola som har närmare 500 elever.
Vi har fokus på att hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet så att alla elever når målen i alla ämnen.

På Gransäterskolan finns också den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen Aspen med elever som har diagnos inom autismspektrat.
Läs mer om särskild undervisningsgrupp

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via mejl och telefon.

Frånvaroanmälan

Anmäl sjukdom och frånvaro via vår e-tjänst eller per telefon.

Lov och läsårstider

Information om terminsstart, terminsslut, lov-, planerings- och helgdagar.

Genvägar

Trygghet och regler

Skolan ska vara en trygg plats som erbjuder lugn och arbetsro för både elever och personal.

Läs hur vi arbetar med frågor som trygghet, ordning, särskilt stöd och elevinflytande

Följ oss på sociala medier

Vill du ha större inblick i ditt barns vardag på Gransäterskolan? Följ oss gärna på Facebook och Instagram.
Här hittar du våra konton

Glöm inte planeringsdagarna 12- 13 augusti!

Förskolor och fritidshem är stängda den 12 och 13 augusti eftersom personalen har planeringsdag. Om du behöver omsorg de här dagarna, prata med personalen

Läsårstider, lov och planeringsdagar
Gransäterskolans bibliotek - en central samlingsplats

På Gransäterskolans bibliotek arbetar bibliotekarien för att stimulera läslust, läsutveckling och informationskompetens. Elever som behöver talböcker får också hjälp med detta via biblioteket.

Läs mer om skolans bibliotek här

Kontaktuppgifter

Gransätervägen 1, 746 52 BålstaKontaktsida för skolan