Lyssna

Kreativitet, flexibilitet, nyfikenhet och glädje

Välkommen till Vibyskolan

På Vibyskolan arbetar vi utifrån en helhetssyn på elevers utveckling och lärande där olika yrkesprofessioner bidrar och samverkar för att ge eleverna de allra bästa förutsättningar för en stimulerande och lärande skolgång med hög måluppfyllelse.

Vibyskolan ligger i området Viby i Bålsta med närhet till naturområden och friluftsaktiviteter. Skola ligger i ett villaområde och atmosfären är lugn och trygg. Just nu är skolan placerad i tillfälliga paviljonger.

På Vibyskolan går elever i förskoleklass upp till årskurs 6.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Frånvaroanmälan

Anmäl sjukdom och frånvaro via vår e-tjänst eller per telefon.

Lov och läsårstider

Under läsåret finns det lovdagar, planeringsdagar och helgdagar.

Genvägar

Trygghet och regler

Skolan ska vara en trygg plats som erbjuder lugn och arbetsro för både elever och personal.

Läs hur vi arbetar med frågor som trygghet, ordning, särskilt stöd och elevinflytande

Välkommen till fritids

På vårt fritidshem är det ofta full fart med roliga aktiviteter och spännande upptåg. Vi har fritidshem på alla våra kommunala grundskolor. Här följer de läroplanen och undervisningen ska stimulera elevernas utveckling, lärande och erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får också träna på att samarbeta och utveckla sina olika förmågor.

Kontakta fritids

Vibyskolans lokaler

Vibyskolan har just nu sin verksamhet i tillfälliga paviljonger. Utredning pågår på barn- och utbildningsförvaltningen hur lokalfrågan för Vibyskolan ska lösas på lång sikt.

Läs mer om Vibyskolans lokaler
Välkommen till vårterminen 2024

Vårterminen börjar 10 januari och slutar 12 juni. Vi ser fram emot en lärorik vår tillsammans med våra elever!

Se våra läsårstider, studiedagar och lovdagar

Kontaktuppgifter

Vibyskolan Skolhyddan, Kalmarleden 746 37 BålstaFler kontaktuppgifter