Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avfallsföreskrifter

löv

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering.

I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.


Förslag till nya Avfallsföreskrifter ute på samråd

Håbo kommun har tagit fram förslag till nya avfallsföreskrifter. De nya avfallsföreskrifterna har anpassats till förändringar i lagstiftningen som har skett sedan den senaste revideringen. Det gäller bland annat en förändring av avfallsförordningen och förändringar i producentansvaret.

Samrådsversion AvfallsföreskrifterÖppnas i nytt fönster.
Bilaga 1, föreslagna ändringar i avfallsföreskrifterÖppnas i nytt fönster.

 

Avfallsföreskrifterna är nu ute på samråd till den 11 december 2023.

Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag inkomma med synpunkter på föreskrifterna. Inkommande synpunkter från samråd kommer att sammanställas och förslaget till avfallsföreskrifterna eventuellt justeras utifrån inkomna synpunkter. Avfallsföreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige innan de kan träda i kraft.

Synpunkter kan lämnas till och med den 11 december 2023 via e-post eller brev:

Märk synpunkterna med KS 2023/01042

E-post: avfall@habo.se

Brev: Håbo kommun, Avfallsenheten, 746 80 Bålsta

Frågor kan ställas till avfall@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster