Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avfallsföreskrifter

löv

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering.

I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster