Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Återvinningsstationer (ÅVS)

På återvinningsstationerna kan du lämna tidningar samt förpackningar av papper, glas, metall och plast. Du kan också lämna små batterier här (ej bilbatterier). Större avfall som inte är förpackningar och grovavfall ska lämnas till återvinningscentalen i Västerskog.

Städning och tömning

Återvinningsstationerna ägs och sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB). Om du har synpunkter på till exempel städning, tömning eller placering vänd dig till dem på telefonnummer 0200-88 03 11 eller via deras webbplats  www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation Länk till annan webbplats.  

Via webbtjänsten "Se när din station städas och töms" under "Relaterad information" kan du se när behållarna tömdes och städades senast och när nästa tömning är planerad. Klicka på en vald station så kommer informationen upp.

Producentansvar

På förpackningar och tidningar finns det något som kallas för producentansvar. Med det menas att de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar, förpackade varor och tidningar är skyldiga att se till att materialet samlas in och tas om hand på ett miljövänligt sätt. Förpackningar och tidningar ska alltstå lämnas på återvinningsstationerna som FTI AB ansvarar för. 

Här finns återvinningsstationerna


Bålsta


Frösundavik


Gamla Järnvägsstationen


Sjövägen


Smultronstället/Kraftleden


Viby skolan/Kalmarleden


Skörby/Bergsleden


Åsleden/Fagerdalsvägen


Återvinningscentralen (ÅVC)Skokloster


Slottskogsleden/Pool- och fritidsområdet


SöderskogenÖvergran


Mitt emot Övergrans kyrka


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster