Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Arkivorganisation

Kommunen är en myndighet och som myndighet lyder kommunen under de lagar och förordningar som finns gällande arkiv och allmänna handlingar. Kommunen måste bland annat ha en arkivmyndighet som ansvarar för att det finns en arkivorganisation som tar hand om kommunens arkiv. På denna sida finns information om Håbo kommuns arkivorganisation till exempel vilken myndighet som är arkivmyndighet och vilket regelverk som gäller.

Arkivmyndighet

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har som huvudsaklig uppgift att vårda de handlingar som ska bevaras. Handlingar som ska bevaras förvaras i arkivmyndighetens arkiv som kallas centralarkivet. Varje myndighet ansvarar för sina egna handlingar så länge som handlingarna behövs i verksamheten. Därefter överlämnas handlingarna till arkivmyndigheten för slutarkivering i centralarkivet.

Regelverk

Håbo kommuns arkivvård regleras i det arkivreglemente som kommunfullmäktige antagit. Den 26 september 2016 fastställde kommunfullmäktige rådande arkivreglemente. Arkivreglementet innehåller de grundläggande bestämmelserna rörande kommunens arkivvård. Utöver arkivreglementet har kommunen ett antal närmare bestämmelser i form av föreskrifter. Föreskrifterna innehåller mer detaljerad information om exempelvis överlämnande av arkiv och gallring av allmänna handlingar. Kommunens arkivreglemente och arkivföreskrifter finns i kommunens författningssamling, klicka på nedanstående länkar för att ta del av dokumenten:

Arkivreglemente Pdf, 355 kB.

Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar Pdf, 343.5 kB.

Föreskrifter om överlämnande av arkiv Pdf, 350 kB.

Vad bevaras och vad gallras?

Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska bevaras. Men vissa handlingar behöver inte bevaras för all framtid. För att kommunen ska få göra sig av med (gallra) handlingar krävs det beslut om att just den typen av handlingar får gallras. Dessa beslut återfinns i respektive myndighets dokumenthanteringsplan. 

Klicka här så kommer du till kommunens planer och program, där du kan se de olika nämndernas dokumenthanteringsplaner.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster