Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Handlingsbestånd och sökvägar

Kommunen rymmer många olika verksamheter och därför finns det också många olika typer av handlingar inom kommunen. Här kan du läsa om vilka olika typer av handlingar som finns i kommunens arkiv och hur du hittar dem.

I kommunens arkivreglemente, det styrdokument som reglerar kommunens arkivvård, står det att varje myndighet ska ha en arkivbeskrivning. Det huvudsakliga syftet med en arkivbeskrivning är att underlätta för medborgare att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen ska bland annat innehålla information om vilka handlingar som finns inom myndigheten och hur du kan hitta dessa. Arkivreglementet hittar du under relaterad information.

I centralarkivet förvaras myndigheternas arkiv. Även handlingar från äldre myndigheter som nu upphört finns i centralarkivet. Exempel på handlingar som finns i centralarkivet är:

  • Protokoll
  • Diarieförda handlingar
  • Sockenarkiv över Kalmar, Övergran, Yttergran, Skokloster och Häggeby från 1800-1950
  • Det äldre kommunarkivet 1950-ca 1976
  • Tidningsurklipp 1954-1995 samt 2003 och framåt
  • Betyg
  • Skolhälsovårdsjournaler

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster