Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bygga, bo och miljö

Vatten och avlopp

Namn

Blankett

E-tjänst

Abonnemangshistorik för vattenmätare

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Anmälan om ny eller ändrad servis

Pdf-blankett (ifyllningsbar)PDF


Förbrukningshistorik för anläggning

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Avläsning av mätare

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Min fakturahistorik

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Mina abonnemang

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Mina ansökningar

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Beställ ägarbytesblankett

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Anmäl reklamation

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

 

Sophämtning

Namn

Blankett

E-tjänst

Anmälan om kompostering

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF

 

Ansökan om delat sopkärl

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om nytt/ändrat avfallsabonnemang

PDF-blankett(ifyllningsbar)PDF

E-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om uppehåll i sophämtningen

PDF-blankett(ifyllningsbar)PDF

 

Byte av kärlstorlek

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Extrahämtning av sopkärl eller lämning av extra säck(ar) vid ordinarie hämtning.

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Ändra hämtningsintervall

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Min fakturahistorik

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Mina abonnemang

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Mina ansökningar

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Beställ ägarbytesblankett

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Schema över planerade hämtningar

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Anmäl reklamation

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

 

Anmälan (bygga nytt, bygga till, bygga om)

Namn

Blankett

E-tjänst

Anmälan Attefallshus (komplementbostadshus)

PDF-blankettPDF

E-tjänstlänk till annan webbplats

Anmälan (eldstad med mera)

PDF-blankettPDF

E-tjänstlänk till annan webbplats

Anmälan om kontrollansvarig

PDF-blankettPDF

 

Anmälan om färdigställande

PDF-blankettPDF

 

Anmälan om tillbyggnad

PDF-blankettPDF


Förslag-rivningsplan

PDF-blankettPDF

 

Förslag-miljöinventering efter rivning

PDF-blankettPDF

 

 

Bygglov

Namn

Blankett

E-tjänst

Ansökan om lov

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF

E-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om bygglov för skylt

PDF-blankett(ifyllningsbar)PDF

E-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om förhandsbesked

PDF-blankettPDF

E-tjänstlänk till annan webbplats

Beställning av nybyggnadskarta eller primärkarta

PDF-blankett(ifyllningsbar)PDF

 

Strandskyddsdispens

PDF-blankettPDF

 

Miljö, återvinning och hälsoskydd

Namn

Blankett

E-tjänst

Ansökan om installation av avloppsläggningar

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF

 

Entreprenörsrapport enskilt avlopp

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF

 

Anmälan/prövning latrinkompost, el-toalett, förmultningstoalett

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF


Ansökan om installation av värmepump

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF

 

Förslag-miljöinventering efter rivning

PDF-blankettPDF

 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF

 

Anmälan om lokal för hygienisk behandling

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF

 

Anmälan om lokaler för undervisning, vård m.m

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF

 

Anmälan om solarieverksamhet

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF


Anmälan om bassängbad bubbelpool floating mm

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF

 

Ansökan om tillstånd för att utföra rengöring och sotning på den egna fastigheten

PDF-blankett(ifyllningsbar)PDF

 

Ansökan om utsträckt tömningsintervall för slam

PDF-blankett(ifyllningsbar)PDF

 

Ansökan om trädfällning/röjning

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om tillstånd för att hålla pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

PDF-blankett(ifyllningsbar)PDF

 

Ansökan om tillstånd att hålla orm

PDF-blankett (ifyllningsbar)PDF


Anmälan om misstänkt matförgiftning


E-tjänst

Ansökan om dispens för eldning av trädgårdsavfall

PDF-blankettPDF


 

Sidansvarig: Jonnie Wistrand

2018-12-06

E-Tjänster och blanketter

Klicka för support
Stäng supportfönster